Varan har lagts till i varukorgen
Debatt

Nu handlar det om effekt

Roland Jonsson 4 apr 2016
Seniorkonsult Energi WSP Environmental
Vid låga temperaturer verkar det inte vara brist på energi utan brist på effekt som leder till skenande elpriser. Då kan det vara klokt att stötta med en "grön spets". Det ska bli intressant att se produkterna och höra seminarierna om detta på årets Nordbygg.
Roland Jonsson
Seniorkonsult Energi WSP Environmental

Nu är det åter dags för Nordbygg. Mycket handlar om energi men trenden är tydlig: det handlar nu mer om effekt. Vi verkar inte ha energibrist utan en effektbrist vid låga temperaturer, vilket leder till skenade elpriser och höga effektkostnader både på fjärrvärme och överföringen i elnäten. Så mycket handlar egentligen om effekt och hur den ska reduceras.

Nu när det har varit kallt så skenade elanvändningen (och priset) i höjden på grund av kylan. Nästan all reglerkraft har varit i drift. Även effektreserven har varit startklar. Detta gör det ännu tydligare att effektivisering måste slå igenom hårdare och att vi tydligen har mycket elvärme kvar i systemet.

När förbrukningen, alltså efterfrågan på el, är hög så ökar elpriset, och om det blir för högt så drar några industrier ner på användningen så att det uppstår en balans.

Vad händer vid effektbrist? Det kan man undra! Man brukar skämta lite om att energieffektivisering är samma sak som att det blir mörkt och kallt. Så kan det bli om alla inte effektiviserar. Så vid alla åtgärder som man planerar att göra behöver man tänka kring effekt.

Den första frågan är hur effektsignaturen kommer att förändras efter åtgärd? Det man bör sträva efter är att den ska bli flackare. För att nå dit gäller det att minska effekten de riktigt kalla dagarna, eller snarare timmarna. Här blir det mycket intressant att stötta med till exempel pellets eller någon form av grön spets. Det kan vara en pelletspanna, pelletskamin eller bioolja.

Det kommer säkert att finnas en del av dessa produkter på Nordbygg. Det ska bli intressant att se vad som finns i effektreduceringsväg och lagring av energi. Flera intressanta föredrag på de olika scenerna berör detta.

Själv kommer jag att vara där samtliga dagar och hålla föredrag, bland annat i Renovera Energismart-montern i entréhallen. Vi på HSB har också blivit nominerade till Stora Inneklimatpriset med HSB FTX. De blir spännande att se vilken av de fyra nominerade som får det eftertraktade priset.

Det säljs elbilar som aldrig förr, vilket är bra för att få en fossilfri fordonsflotta. Men effekten för laddning är ett okänt problem för många. Att ladda ”hemma” på natten är det bästa sett ur belastningen i elnätet och även prismässigt när det gäller el eftersom priset historiskt har varit lägst då. Just effekten är det som kostar.

Om man låter en Nissan Leaf ladda i en bostadsrättsförening kan föreningens effektkostnad öka med 7 000 kronor per år. Paradoxen är att 10 personer med normal varmvattenanvändning har samma kostnad per år för varmvattenenergin.

Men om vi alla hjälps åt och effektiviserar så kan vi minska elanvändningen i bebyggelsen och låta den viktiga basindustrin få denna i stället.

Nordbygg är en bra inspirationskälla. Jag hoppas att vi syns där.

OM Roland Jonsson

Energi är en röd tråd genom alla Roland Jonssons jobb och utbildningar. Han har utbildat konsulter, installatörer och säljare på värmepumpar, solenergi, pannor, varmvattenberedare och VVS. Har nu också uppdrag som lärare på flera YH-utbildningar. Han har jobbat som säljare och sålt energiutrustning till industri och utrustning för att mäta nivå, flöde, tryck och energi. I detta ingick även komponenter för ånga. Roland har också sålt kompletta värmeanläggningar till villakunder och flerfamiljshus.

Tack vare sina breda kunskaper inom energiområdet så deltar Roland, som är VVS-ingenjör på STI i botten, i interna projekt och externa uppdrag. Han har drivit flera projekt i BEBO om bland annat tvättstugor och energiåtervinning ur spillvatten. Han har även deltagit i SVEBY samt varit ordförande i Nils Holgerssongruppen. Roland har dessutom styrelseuppdrag i Nationellt renoveringscentrum och har nyligen slutat som styrelseledamot i föreningen Energirådgivarna.

Roland Jonsson
Seniorkonsult Energi WSP Environmental
Bevaka ämnen i artikeln

Renoveringar Energi Elproduktion Eldistribution Värme Hållbarhet
Fackområden

El & Tele Förvaltning VVS Renovering
Fler nyheter

OM Roland Jonsson

Energi är en röd tråd genom alla Roland Jonssons jobb och utbildningar. Han har utbildat konsulter, installatörer och säljare på värmepumpar, solenergi, pannor, varmvattenberedare och VVS. Har nu också uppdrag som lärare på flera YH-utbildningar. Han har jobbat som säljare och sålt energiutrustning till industri och utrustning för att mäta nivå, flöde, tryck och energi. I detta ingick även komponenter för ånga. Roland har också sålt kompletta värmeanläggningar till villakunder och flerfamiljshus.

Tack vare sina breda kunskaper inom energiområdet så deltar Roland, som är VVS-ingenjör på STI i botten, i interna projekt och externa uppdrag. Han har drivit flera projekt i BEBO om bland annat tvättstugor och energiåtervinning ur spillvatten. Han har även deltagit i SVEBY samt varit ordförande i Nils Holgerssongruppen. Roland har dessutom styrelseuppdrag i Nationellt renoveringscentrum och har nyligen slutat som styrelseledamot i föreningen Energirådgivarna.