Varan har lagts till i varukorgen
Landets makthavare om bostadsbristen
Bostäder 28 apr 2016
helena_olsson
Hela 61 procent av landets makthavare anser att rörligheten på hela bostadsmarknaden måste ges samma tyngd som nybyggnation för att klara bostadskrisen, berättade Helena Olsson Fastighetsägarna och hänvisade till en färsk rapport. Foto Tobias Sterner.
Viktigast för att skapa rörlighet på bostadsmarknaden är nybyggnation, sänkta flyttskatter och en om- eller avreglering av hyresmarknaden. Det visar en ny undersökning av Fastighetsägarna bland landets makthavare.

Under årets Bostadsforum berättade Helena Olsson på Fastighetsägarna Stockholm om deras nyligen genomförda undersökning "Makthavarpanelen Bostad". Resultatet visar på tydliga skillnader mellan de politiska blocken i frågan om vad som är viktigast för att lösa bostadsbristen.

– Det viktigaste för att få till en rörlighet på bostadsmarknaden är nybyggnation, sänkta flyttskatter och en om- eller avreglering av hyresmarknaden.

Hela 72 procent av deltagarna från allianspartierna anser att en kombination av nybyggnation och ökad rörlighet på bostadsmarknaden kommer att minska bostadsbristen. Motsvarande siffra för regeringspartierna och Vänsterpartiet är 47 procent. Där anser fler att enbart nybyggnation löser bostadsbristen.

Ett förändrat hyressättningssystem

På frågan "Vad vill du att regeringens bostadspolitiska samtal med oppositionen ska leda till?" svarade hela 92 procent av deltagarna från något av allianspartierna att de vill se ett förändrat system för hyressättning. Motsvarande siffra för S, V och MP är endast 8 procent. I stort sett samma förhållande gäller i frågan om sänkta flyttskatter: 89 procent från allianspartierna vill att dessa skatter sänks mot 28 procent från S, MP och V.

Av alla tillfrågade i panelen, politiker, branschrepresentanter och experter, anser 61 procent att rörligheten på hela bostadsmarknaden måste ges samma tyngd som nybyggnation för att Sverige ska lyckas ta sig ur den nuvarande bostadskrisen.

Ökad rörlighet för ökad tillgång

– De som står utanför bostadsmarknaden idag har inte råd att efterfråga nybyggt. En ledig bostad i det befintliga beståndet kommer alltid att vara billigare än en nyproducerad. Ökad rörlighet på hela bostadsmarknaden är därför avgörande för att öka tillgången på bostäder som kan efterfrågas av fler, säger Reinhold Lennebo vd Fastighetsägarna Sverige, i ett pressmeddelande.

Avslutningsvis fick panelen svara på vilka åtgärder de anser har störst positiv effekt på bostadsbyggandet. Hela 52 procent säger att det måste till snabbare planprocesser, 32 procent vill ha ökad konkurrens i byggsektorn och 19 procent menar att det behövs fler markanvisningar.

 

FAKTA Makthavarpanelen Bostad

Makthavarpanelen Bostad är en panel bestående av 500 branschrepresentanter, experter och förtroendevalda politiker, som under april månad fått frågor om vad de tror är den främsta lösningen på bostadskrisen samt vad de vill och vad de förväntar sig att partiernas bostadspolitiska samtal ska leda fram till. Panelen administreras av Novus på uppdrag av Fastighetsägarna.

Källa: Fastighetsägarna
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder Produktion Samhällsplanering
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Makthavarpanelen Bostad

Makthavarpanelen Bostad är en panel bestående av 500 branschrepresentanter, experter och förtroendevalda politiker, som under april månad fått frågor om vad de tror är den främsta lösningen på bostadskrisen samt vad de vill och vad de förväntar sig att partiernas bostadspolitiska samtal ska leda fram till. Panelen administreras av Novus på uppdrag av Fastighetsägarna.

Källa: Fastighetsägarna
Fördjupningsmaterial