Varan har lagts till i varukorgen
Klartecken för ny energibranschförening
Energi 18 apr 2016
Energiföretagen Sverige
På en extrastämma respektive extra årsmöte gav medlemmarna i bägge föreningarna klartecken till den nya föreningen. Foto Jon Alexandersson.
Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme har enats om att starta en ny gemensam branschförening - Energiföretagen Sverige, som ska hjälpa branschen att möta förändringarna på energimarknaden.

Arbetet med att starta en ny gemensam branschförening har pågått i mer än två år. Nu är de två föreningarna Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme äntligen överens. I början av april klubbades beslutet igenom.

Om alla företag väljer att gå med i den nya föreningen kommer den att omfatta totalt cirka 400 energiföretag.

Nödvändigt att el- och värmesidan förenas

Den nya föreningen Energiföretagen Sverige startade omgående och leds av vd Pernilla Winnhed, tidigare Svensk Energi, och ordförande Monica Karlsson, vd i Halmstads Energi och Miljö.

– Jag tillhör dem som länge efterlyst en kraftsamling på föreningssidan. Det är bra, ja rentav nödvändigt, att el- och värmesidan nu förenas i samma förening så att vi kan bedriva ett effektivt påverkansarbete med utgångspunkten i vad som är bäst för hela energisystemet eftersom allt hänger ihop, säger Monica Karlsson i ett uttalande.

Nu ska flera praktiska frågor lösas

Med den nya föreningen hoppas energibranschen stå bättre rustad för att möta de närmaste årens snabba och omvälvande förändringar på energimarknaden.

Nu har föreningen några tuffa månader framför sig då de ska ta hand om flera praktiska frågor som hur de ska organisera sig, hur den grafiska profilen ska se ut och framtagandet av en ny webbplats.

FAKTA Om Energiföretagen Sverige

Energiföretagen Sverige samlar företag som producerar, distribuerar, handlar med och lagrar el, värme och kyla.

Tillsammans driver vi förändring som möjliggör ett långsiktigt hållbart samhälle. Det gör vi i samverkan med vår omgivning eftersom vi är övertygade om att såväl medlemmarnas, som samhällets visioner, förverkligas bättre med gemensamma krafter.

Vi bidrar i samhällsbygget med vår kunskap för att utveckla ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara och resurseffektiva energisystem. Vår energi ger Sverige drivkraft. Idag och i framtiden.

Källa: Energiföretagen Sverige
Bevaka ämnen i artikeln

Energi Elproduktion Värme Kyla
Fackområden

Anläggning El & Tele VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Om Energiföretagen Sverige

Energiföretagen Sverige samlar företag som producerar, distribuerar, handlar med och lagrar el, värme och kyla.

Tillsammans driver vi förändring som möjliggör ett långsiktigt hållbart samhälle. Det gör vi i samverkan med vår omgivning eftersom vi är övertygade om att såväl medlemmarnas, som samhällets visioner, förverkligas bättre med gemensamma krafter.

Vi bidrar i samhällsbygget med vår kunskap för att utveckla ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara och resurseffektiva energisystem. Vår energi ger Sverige drivkraft. Idag och i framtiden.

Källa: Energiföretagen Sverige