Varan har lagts till i varukorgen
Järnvägsbranschen i historiskt samarbete
Rälsarbete 26 apr 2016
tåg
Med det nya branschsamarbetet JBS hoppas man öka kvaliteten, kapaciteten och konkurrenskraften för järnvägen. Foto: Michael Erhardsson
Järnvägen behöver bli mer robust, tillförlitlig och med ännu bättre kapacitet. Aktörer i branschen stärker därför samarbetet och bildar ett nytt samarbetsforum.

På 25 år har persontrafiken på järnväg ökat med 78 procent och med fler, tyngre och längre tåg blir det trångt på spåren samtidigt som järnvägen behöver underhållas och moderniseras. För att förändra järnvägens villkor och förutsättningar krävs en bättre samverkan mellan de som ansvarar för järnvägen, de aktörer som transporterar och trafikerar järnvägen, fordonstillverkare, fastighetsförvaltare och aktörer som arbetar på järnvägen.

Hela järnvägsbranschen engageras

Järnvägsbranschens samarbetsforum, JBS, är ett unikt samarbete som inkluderar hela järnvägsbranschen. Syftet är att prioritera, effektivisera, samordna och driva på branschgemensamt förbättringsarbete. Man har redan haft sitt första möte där ett 30-tal organisationer deltog.

– Jag är glad över att vi kan enas på detta sätt. Vi har redan flera pågående samarbeten men i detta forum intensifierar vi och förstärker samarbetet mellan aktörerna, säger Lena Erixon, Trafikverkets generaldirektör i en kommentar.

Stort behov av samordning

Sedan järnvägen öppnades upp för fler aktörer har behovet av samordning mellan järnvägsbranschens aktörer ökat.

– Alla i branschen kan genom sina olika uppgifter bidra till en bättre rustad järnväg både på kort och lång sikt. De unikt stora järnvägssatsningar som är planerade under de närmaste åren gör att denna samordning är viktigare än någonsin, säger Robert Röder, ordförande för FSJ, Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer.

Samarbetet inom forumet bedrivs under fem år. 2021 ska det utvärderas och beslut ska tas om hur samarbetet ska fortsätta.Bevaka ämnen i artikeln

Rälsarbete Underhåll Transportsystem
Fackområden

Anläggning
Fler nyheter