Varan har lagts till i varukorgen
God bebyggd miljö med förtätning
Samhällsplanering 1 apr 2016
Rät tätt
En förtätning handlar om att komplettera med värden och kvaliteter som skapar en bra livsmiljö. Det skriver Boverket i skriften Rätt tätt. Foto: Boverket
Boverket har tagit fram en idéskrift om förtätning av städer och orter. Syftet med skriften är att ge allmänna råd om förtätning men också att lyfta fram några av de frågeställningar som ofta kommer i skymyndan.
Förtätning av städer och orter handlar inte bara om att bygga bostäder utan också om att skapa en god bebyggd miljö för de som bor, verkar och vistas i staden. Med idéskriften "Rätt tätt" vill Boverket visa exempel på hur förtätning kan ske och lyfta fram några viktiga aspekter att tänka på.

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.
Gäller endast dig som inte tidigare varit betalande prenumerant på Byggkoll. 

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Samhällsplanering Bostäder Utemiljö Vägar och gator Renoveringar
Fackområden

Anläggning Husbyggnad Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter