Varan har lagts till i varukorgen

Gemensamt kunskapslyft för lågenergibyggande

Energi 11 apr 2016
lyftkran
Både vid nybyggnation och renovering ska kompetensen inom lågenergibyggande lyftas. Foto: Andy Dean
På Nordbygg presenterade Energimyndigheten sin satsning på kompetenshöjande insatser inom lågenergibyggande. Fyra utbildningar för olika målgrupper har tagits fram.

Snart ska alla nya byggnader i EU vara lågenergibyggnader, det vill säga ha en energianvändning som går mot nära-noll. Detta ställer krav på byggbranschens kompetens inom lågenergibyggande, som måste öka. Energimyndigheten genomför därför en stor kunskapssatsning med fyra olika utbildningar:

  • Energilyftet – för beställare, arkitekter, ingenjörer, byggprojektledare, förvaltare och drifttekniker.
  • Beställarkompetens – för byggherrar, fastighetsägare och förvaltare.
  • Nya glasögon – för gymnasielärare på byggprogrammen.
  • Energibyggare – för byggnadsarbetare, installatörer, arbetsledare och platschefer.

Energilyftet ska höja grundkompetensen

Energilyftet är en grundutbildning som ska hjälpa alla i byggbranschen att bli medvetna om energimålen och få förståelse för hur deras arbete påverkar byggnaders energiprestanda.

– Vi vänder oss till en målgrupp som redan har en väldigt god kunskap inom byggande och fastighetsförvaltande, men vi vill höja grundkompetensen när det gäller skillnaderna mellan att bygga en vanlig byggnad och en lågenergibyggnad, sa Carin Råberger, samordnare för Energilyftet på Energimyndigheten, under ett seminarium på Nordbygg förra veckan.

Hon berättade även att utbildningen ger deltagarna en chans att få en inblick i andras roller. Som ingenjör kan det till exempel vara bra att känna till vad en arkitekt har för utmaningar när det gäller lågenergibyggnader.

Webbaserad och kostnadsfri

Energilyftet är en kostnadsfri utbildning som tar mellan 8-24 timmar att genomföra beroende på förkunskaper. Den är webbaserad och kan göras stegvis då den är indelad i block om 20-40 minuter.

– Vi rekommenderar att man deltar på ett inledande halvdagsseminarium, som vi har på ett 40-tal platser under året. Där träffar man kollegor i branschen och diskuterar lågenergibyggande. Dagen avslutas med ett studiebesök som hittills varit mycket uppskattat.

Under utbildningen kan deltagarna ställa frågor till ämnesexperter via ett webbinarium som hålls vid ett par tillfällen. För att få ett kursintyg måste deltagaren klara ett antal frågor som varje kunskapsavsnitt avslutas med.

– Vårt mål är att nå 1500 personer under året, sa Carin Råberger som hoppas att projektet ska fortsätta även under 2017 och 2018.

Handledarutbildning för Energibyggare är igång

För några veckor sedan sjösattes även utbildningen Energibyggare som riktar sig till de som arbetar på en byggarbetsplats. Då startade utbildningen av totalt 500 handledare som sedan ska hålla utbildningen med sina kollegor ute på arbetsplatsen. Det är en kostnadsfri, interaktiv webbutbildning som tar cirka fyra timmar att gå igenom.

Utbildningen Beställarkompetens startar i april. Det är delvis en fördjupning av kunskapen i Energilyftet och utgångspunkten är de goda resultaten av arbetena i Bebo, Belok, Sveby och Gröna Hyresavtal.

Läs mer om Energibyggare och Beställarkompetens i tidigare publicerade artiklar nedan.

FAKTA Mer information

Enligt EU-direktivet om byggnaders energiprestanda (2010/31/EU) ska alla nya byggnader i Europa vara nära-nollenergibyggnader från år 2021. För offentliga byggnader gäller dock kravet redan från år 2019.

Energimyndigheten har tillsammans med Boverket ett regeringsuppdrag för nära-nollenergibyggnader (lågenergibyggnader) som bland annat omfattar kunskaps- och kompetenshöjande insatser.

Utbildningarna som nu har tagits fram ligger inom ramen för detta. Utbildningarna är framtagna av eller i samverkan med branschen. De finansieras till hundra procent av Energimyndigheten förutom utbildningen Energibyggare som finansieras av EU till 75 procent och till 25 procent av Energimyndigheten.

sidobild
Carin Råberger. Foto: Tobias Sterner
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Utbildning Produktion Projektering Renoveringar
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Mer information

Enligt EU-direktivet om byggnaders energiprestanda (2010/31/EU) ska alla nya byggnader i Europa vara nära-nollenergibyggnader från år 2021. För offentliga byggnader gäller dock kravet redan från år 2019.

Energimyndigheten har tillsammans med Boverket ett regeringsuppdrag för nära-nollenergibyggnader (lågenergibyggnader) som bland annat omfattar kunskaps- och kompetenshöjande insatser.

Utbildningarna som nu har tagits fram ligger inom ramen för detta. Utbildningarna är framtagna av eller i samverkan med branschen. De finansieras till hundra procent av Energimyndigheten förutom utbildningen Energibyggare som finansieras av EU till 75 procent och till 25 procent av Energimyndigheten.

sidobild
Carin Råberger. Foto: Tobias Sterner
Fördjupningsmaterial