Varan har lagts till i varukorgen
Debatt

Det behövs stöd till tillgänglighetsanpassningar

Ylva Sandström 26 apr 2016
SABO
Tillgänglighetsåtgärder förbättrar boendet för äldre och görs ofta i samband med renoveringar. Men i hyresrätten kan de i dagsläget bara finansieras med hyreshöjningar.

Tillgänglighetsåtgärder förbättrar boendet för äldre och görs ofta i samband med renoveringar. Men i hyresrätten kan de i dagsläget bara finansieras med hyreshöjningar.

Det är en utmaning att finansiera renoveringarna, särskilt om man vill göra tillgänglighetsåtgärder. Många äldre personer har låg betalningsförmåga. Då blir det svårt att finansiera åtgärderna enbart via hyreshöjningar.
Kunskapen om tillgänglighet har gradvis ökat och bostadsföretagen gör fler åtgärder. Det gynnar framförallt boendet för många äldre personer.

Men mer skulle kunna göras om finansieringsmöjligheterna var bättre.

Problemet har varit på tapeten länge. Att bara installera hissar räcker inte för att ge tillräckligt god tillgänglighet. Det konstaterades redan 2004 i ett arbete av SABO och dåvarande Kommunförbundet i rapporten ”Bättre tillgänglighet + kvarboende = god samhällsekonomi?” 

I Äldreboendedelegationens slutbetänkande ”Bo bra hela livet”, december 2008, föreslogs ett tillgänglighetsbidrag, både för installation av hiss och för andra tillgänglighetsskapande åtgärder. Men i den följande händelseutvecklingen kom inget sådant stöd.

Efter ytterligare ett par år, inom ramen för regeringsprogrammet ”Bo bra på äldre dar” (2010-2012), diskuterades möjligheten att kunna göra vissa generella tillgänglighetsanpassningar i fastigheternas omedelbara närmiljö och entréer med stöd av bostadsanpassningsbidraget.

Det förslaget analyserades i samband med Boverkets översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag, som avslutades i december 2014. Men ett sådant bidrag kräver en egen lagstiftning eller måste ges i annan ordning.

Nu senast har utredningen ”Bostäder för äldre” (2015:85) lagt ett förslag om stöd till hissinstallationer i prioriterade fastigheter.

Var hittar vi finansieringen? Tillgänglighetsförbättringar minskar risken för fallolyckor och därmed samhällets kostnader för sjukvård. Dessutom minskar de ökningen av äldreomsorgskostnaderna och ibland onödiga bostadsanpassningar. Men dessa pengar ligger inte i bostadsföretagens budget. 

Här följer några exempel på tillgänglighetsanpassande åtgärder och ett förslag till hur man kan lösa finansieringen av dem.
• I fastighetens entré handlar det om att göra nivåutjämningar, att installera öppningsautomatik och bättre belysning.
• Ett förråd kan behöva iordningställas för rollatorer, manuella rullstolar och för elmopeder.
• Inne i lägenheten är åtgärder i badrum mycket viktiga, inte minst för att minska fallolyckor.  Kostsamma åtgärder är att bila ner ett högt golv – om det är tekniskt möjligt – och att bredda dörröppningen. Det kan behövas fler handledare än enbart inne i duschplatsen. Rätt val av toastol och handfat i en prioriterad fastighet kostar mer vid själva installationen, men minskar senare behovet av bostadsanpassningar
• I vissa fastigheter behöver man göra hissinstallationer

I samband med de tekniska besiktningarna inför en renovering kan man samtidigt göra en särskild tillgänglighetsinventering. Fastighetsägaren får ett underlag för vilka åtgärder som kan göras och gör en kostnadsberäkning.

Man kan tänka sig en satsning på prioriterade fastigheter och i det beståndet skulle fastighetsägarna kunna ansöka om att få finansieringsstöd till de tillgänglighetsåtgärder som behöver göras.

Detta skulle innebära att de utvalda fastigheterna får en god tillgänglighet och den slutliga boendekostnaden blir rimlig. Med en sådan satsning kan också äldre personer flytta inom bostadsområdet i samband med en renovering. Det är hög tid att ge bättre förutsättningar för fler tillgänglighetsåtgärder.

OM Ylva Sandström

Ylva Sandström jobbar på SABO, allmännyttans bransch- och intresseorganisation och har boendefrågor för äldre som specialområde.

Hennes kompetensområden handlar även bland annat om kooperativ hyresrätt och om det personalstöd som medlemsföretagen ger till olika typer av boenden för äldre, som trygghetsboende. Hon anser att allmännyttan gör en hel del åtgärder, men skulle kunna göra fler i samband med renoveringar, om finansieringsmöjligheterna var bättre.

Ylva Sandström var en av experterna i regeringsutredningen ”Bostäder för äldre” (SOU 2015:85

Bevaka ämnen i artikeln

Renoveringar Tillgänglighet Samhällsplanering Bostäder
Fackområden

Förvaltning Renovering
Fler debattartiklar

Fler nyheter

OM Ylva Sandström

Ylva Sandström jobbar på SABO, allmännyttans bransch- och intresseorganisation och har boendefrågor för äldre som specialområde.

Hennes kompetensområden handlar även bland annat om kooperativ hyresrätt och om det personalstöd som medlemsföretagen ger till olika typer av boenden för äldre, som trygghetsboende. Hon anser att allmännyttan gör en hel del åtgärder, men skulle kunna göra fler i samband med renoveringar, om finansieringsmöjligheterna var bättre.

Ylva Sandström var en av experterna i regeringsutredningen ”Bostäder för äldre” (SOU 2015:85