Varan har lagts till i varukorgen
Verktyg för byggentreprenörens interna kontroll
Produktion 17 sep 2015
Med iControl kan arbetsledaren göra noteringar direkt på sin iPad. Fotomontage
iControl är en applikation för byggentreprenörens arbetsledare att sköta kommunikation kring noteringar rörande bygget. Appen har utvecklats i ett projekt finansierat av SBUF, Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond.

iControl är ett hjälpmedel som används av arbetsledaren för att sköta kommunikation och återrapportering med underentreprenörer, UE, och andra inblandade i projektet. Det kan till exempel vara vid:

  • delegering och uppföljning av arbetsuppgifter enligt tidsplan
  • noteringar från skyddsronder
  • noteringar från interna kontrollbesiktningar (försyner).

I SBUF-projektet ”En modern besiktningsprocess med erfarenhetsåterföring” utvecklades besiktningsinstrumentet iSpect, som är en iPad-app för husbesiktningsmän. Under fas tre av SBUF-projektet utvecklades iSpect-Light, en applikation för byggentreprenörens interna kontrollbesiktningar.

Utveckling till iControl

– iSpect Light har nu utvecklats till appen iControl, och har blivit mycket mer, säger Alexander Selling, Selling Solutions. Med iControl kan entreprenören notera uppgifter om byggfel, avvikelser, skyddsrondsanteckningar och mottagningskontroller i sin Ipad, direkt från ritningen.

Entreprenören kan skapa färdigt protokoll för alla typer av noteringar direkt, inklusive foto och lokalisering. Sedan kan entreprenören maila ut kompletta felbilagor uppdelade efter ansvarig underentreprenör direkt efter utförd syn. Om entreprenören inte har tillgång till internet ute på byggarbetsplatsen går det att göra alla noteringar i nedkopplat läge för att sedan, på plats där internet finns, skicka protokoll och noteringar.

UE behöver varken app eller inloggning

Respektive UE får tillgång till de noteringar han eller hon tilldelats via en länk som skickas med mail. UE kan sedan via sin mobiltelefon eller dator återrapportera avhjälpta fel.
– UE slipper inloggning, vilket varit ett starkt önskemål från de större byggföretag vi pratat med under utvecklingen av appen, berättar Anton Fagerberg, Selling Solutions.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Produktion
Fackområden

Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial