Varan har lagts till i varukorgen
Uppdaterad skrift om luftflöden
Ventilation 15 sep 2015
Skriften ”Minimikrav på luftväxling” har kommit ut i en tionde utgåva. Nyheterna är dock få, inga nya luftflöden eller verksamheter har tillkommit.
I skriften "Minimikrav på luftväxling" tolkar Håkan Enberg myndigheternas och branschens krav och råd om luftflöden. Skriften innehåller drygt 500 sifferuppgifter och den är väl förankrad i branschen, då många beställare, konsulter och entreprenörer använder den som en projekteringsvägledning för att uppfylla Boverkets byggregler, BBR, och andra krav.

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Ventilation Projektering
Fackområden

VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter