Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Tillgänglighet för alla
Tillgänglighet 14 sep 2015
För att skapa full delaktighet i samhällslivet och jämlikhet i levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning måste hindren identifieras och undanröjas. Foto: Dave Willman
Myndigheten för delaktighet har gett ut skriften ”Riktlinjer för tillgänglighet – Riv hindren” samt ett antal checklistor som ett stöd för arbetet med att alla ska kunna vara delaktiga i samhället.
Många människor i Sverige har en funktionsnedsättning av något slag. Bra tillgänglighet är en förutsättning för att alla ska kunna vara delaktiga i samhället. Små åtgärder gör stor skillnad och det som är bra för personer med funktionsnedsättning är bra för alla.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

FAKTA Myndigheten för delaktighet

Myndigheten för delaktighet, MFD, har i uppdrag att verka för att funktionshinderspolitiken ska få genomslag i hela samhället.
Uppdraget styrs av mål och strategier för funktionshinderspolitiken. Dessa bygger på FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
MFD arbetar gentemot och genom myndigheter, kommuner och landsting.
MFD är en sammanslagning av före detta Handisam och delar av Hjälpmedelsinstitutet.

 

Bevaka ämnen i artikeln

Tillgänglighet Lokaler Bestämmelser Arbetsmiljö Upphandling
Fackområden

Förvaltning
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Myndigheten för delaktighet

Myndigheten för delaktighet, MFD, har i uppdrag att verka för att funktionshinderspolitiken ska få genomslag i hela samhället.
Uppdraget styrs av mål och strategier för funktionshinderspolitiken. Dessa bygger på FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
MFD arbetar gentemot och genom myndigheter, kommuner och landsting.
MFD är en sammanslagning av före detta Handisam och delar av Hjälpmedelsinstitutet.