Varan har lagts till i varukorgen
Tillgänglighet för alla
Tillgänglighet 14 sep 2015
För att skapa full delaktighet i samhällslivet och jämlikhet i levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning måste hindren identifieras och undanröjas. Foto: Dave Willman
Myndigheten för delaktighet har gett ut skriften ”Riktlinjer för tillgänglighet – Riv hindren” samt ett antal checklistor som ett stöd för arbetet med att alla ska kunna vara delaktiga i samhället.
Många människor i Sverige har en funktionsnedsättning av något slag. Bra tillgänglighet är en förutsättning för att alla ska kunna vara delaktiga i samhället. Små åtgärder gör stor skillnad och det som är bra för personer med funktionsnedsättning är bra för alla.

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Tillgänglighet Lokaler Bestämmelser Arbetsmiljö Upphandling
Fackområden

Förvaltning
Mer i ämnet

Fler nyheter