Varan har lagts till i varukorgen
Rättelser och tillägg till eurokoder
Bestämmelser 21 sep 2015
SIS har publicerat inte mindre än sju Eurokoder med ändringar och rättelser till Eurokod 3, om dimensionering av stålkonstruktioner. Foto: Ulf Söderlund
SIS har under våren publicerat ett antal, delvis omfattande, rättelser och tillägg till eurokoderna för stål, stål och betong i samverkan samt för aluminium.

Eurokoderna är de gemensamma europeiska dimensionerings- och konstruktionsreglerna för bärverk till byggnader och anläggningar. Dessa, tillsammans med Boverkets och Trafikverkets svenska anpassningar i form av föreskrifter och allmänna råd, utgör de verifieringsmetoder för bärförmåga, stadga och beständighet hos byggnadsverk som ska tillämpas i Sverige.
Nu har SIS, Swedish Standards Institute, publicerat ett antal ändringar och rättelser till eurokoder för stål, stål och betong i samverkan samt för aluminium.

Ändring och rättelse

– De nya Eurokoderna är av två typer. Beteckningen A1 respektive A2 står för amendment, det vill säga ändring och AC står för att Eurokoden innehåller redaktionella rättelser, förklarar Måns Sjölander, SIS.

Till Eurokod 3, om dimensionering av stålkonstruktioner, har det kommit sju eurokoder med ändringar och rättelser.

Det är en standard med ändringar och en standard med redaktionella rättelser till avsnittet om allmänna regler och regler för byggnader samt en standard med rättelse till respektive avsnitt om:

 • plåtbalkar
 • knutpunkter och förband
 • utmattning
 • seghet och egenskaper i tjockleksriktningen
 • tilläggsregler för stålsorter upp till S 700.

Det har kommit två standarder med ändringar till Eurokod 4, Dimensionering av samverkanskonstruktioner i stål och betong. Den ena innehåller redaktionella rättelser till allmänna regler och regler för byggnader och den andra innehåller ändringar till brandteknisk dimensionering.

För dimensionering av aluminiumkonstruktioner, som regleras av Eurokod 9, har det kommit ändringar till avsnitt ett, allmänna regler.

Förändringar

De flesta ändringsstandarderna innehåller ett väldigt stort antal ändringar, tillägg och rättelser. Det är allt från uppdaterade hänvisningar till rättelser i formler och nya figurer.

FAKTA Nya eurokoder

Ändringsstandarderna, som också är Eurokoder, kan laddas ner från e-nav. Det har nummer:

 • SS-EN 1993-1-1/A1:2014
 • SS-EN 1993-1-1/AC:2009
 • SS-EN 1993-1-5/AC:2009
 • SS-EN 1993-1-8/AC:2009
 • SS-EN 1993-1-9/AC:2009
 • SS-EN 1993-1-10/AC:2009
 • SS-EN 1993-1-12/AC:2009
 • SS-EN 1994-1-1:2005/AC:2009
 • SS-EN 1994-1-2:2005/A1:2014
 • SS-EN 1999-1-1:2007/A2:2013.
Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Konstruktion Projektering
Fackområden

Anläggning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Nya eurokoder

Ändringsstandarderna, som också är Eurokoder, kan laddas ner från e-nav. Det har nummer:

 • SS-EN 1993-1-1/A1:2014
 • SS-EN 1993-1-1/AC:2009
 • SS-EN 1993-1-5/AC:2009
 • SS-EN 1993-1-8/AC:2009
 • SS-EN 1993-1-9/AC:2009
 • SS-EN 1993-1-10/AC:2009
 • SS-EN 1993-1-12/AC:2009
 • SS-EN 1994-1-1:2005/AC:2009
 • SS-EN 1994-1-2:2005/A1:2014
 • SS-EN 1999-1-1:2007/A2:2013.