Varan har lagts till i varukorgen
Nycklar för framgångsrikt byggande
Projektering 29 sep 2015
För att få en snabb byggprocess måste planprocessen gå fort. Foto: Nikolai Okhitin
En rapport från Stockholmsgruppen för tillväxt visar att det går att bygga snabbt i Stockholm. Det som behövs är att kommun, byggherrar och myndigheter drar åt samma håll samtidigt som de för en dialog med kringboende.

Regelverk och lagstiftning är krångligt men om kommun, byggherrar, myndigheter och medborgare samarbetar så kan takten för byggandet i Stockholm ökas. I en ny rapport från Stockholmsgruppen för tillväxt så visas goda exempel på det.

Exempel på snabb planprocess

Stockholmsgruppen för tillväxt hittade fem exempel med olika karaktär och storlek där planprocessen gått snabbt. Det har inte tagit längre tid än 18 månader i något av exemplen. Gruppen hade inte lätt att hitta goda exempel. Många byggprojekt fastnar i kommunens kvarnar när många olika avdelningar, som inte alltid är synkade, som exploateringskontor, trafikkontor, stadsbyggnadskontor och fastighetskontor är inblandade eller så överklagas de av grannar till högsta instans och då tar det tid.

Även om arbetet i kommunen går fort och inga överklaganden från grannar inkommer så kan bygget ändå stoppas på grund av politisk oenighet eller att någon myndighet i ett sent skede av processen anser att det strider mot ett riksintresse.

De goda exemplen

I de fem goda exemplen så fanns politiskt stöd för projekten, de samordnades av en ansvarig och man förde dialog med grannarna om det tänkta objektet.

I rapporten Stockholmsgruppen för tillväxt kan du läsa om de fem projekten:

 • Swedbanks nya huvudkontor i Sundbyberg
 • förtätning av ett bostadsområde i Midsommarkransen
 • studentbostäder på Kungliga Tekniska Högskolans campus
 • ombyggnad av ett helt kvarter kring Gallerian i Stockholms city – Urban Escape
 • Tvärbanans förlängning från Hammarby sjöstad till Saltsjöbanans station i Sickla.

Förutom de fem exempel som rapporten fördjupar sig i så fann man ytterligare fyra exempel på snabb planprocess. Det var Tvärbanans förlängning från Gullmarsplan till Hammarby sjöstad, Mood-gallerian, en ombyggnad av Salénhuset, Haningeterrassen som är en ny modern bussterminal och ett "infillprojekt" på Östermalm där man rustat upp, byggt om och förtätat ett område.

Tio goda råd

I rapporten "Nycklar till framgångsrikt byggande" listar man tio goda råd för en snabbare planprocess

 1. Se till att alla inblandade är överens om målet och vad planarbetet ska resultera i.
 2. Se till att det finns beslutsmässighet och tydligt ledarskap på alla nivåer och hos alla aktörer.
 3. Identifiera riskerna tidigt.
 4. Agera proaktivt och ha god framförhållning genom hela processen.
 5. Skapa förståelse för övriga aktörer i planprocessen och deras bevekelsegrunder.
 6. Vara beredd att kompromissa.
 7. Lita på varandra och respektera varandras roller i planprocessen.
 8. Gör upp realistiska tidplaner och håll fast vid dem.
 9. Förebygg överklaganden genom att lyssna på grannar och möt deras önskemål.
 10. Se till att få politiker från alla läger att ställa sig bakom projektet.

Enligt rapporten är medarbetare i alla de olika exemplen rörande eniga om att tillit är en av de viktigaste faktorerna för att få projekten att flyta friktionsfritt och gå snabbt.

FAKTA Stockholmsgruppen för tillväxt

Stockholmsgruppen för tillväxt är ett nätverk som startades av Fastighetsägarna i Stockholm och Stockholms Handelskammare.
I gruppen ingår även Einar Mattsson AB, HSB Bostad AB, Humlegårdens Fastigheter AB, JM AB, Jernhusen AB, NCCBoende AB, Peab Bostad AB, Riksbyggen ek. för., Skanska Sverige AB, Veidekke Sverige AB, White Arkitekter AB, Fastighets AB Brostaden, Besqab Projektutveckling och Stockholms Byggmästareförening.

Bevaka ämnen i artikeln

Projektering Rälsarbete Bostäder Lokaler
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Stockholmsgruppen för tillväxt

Stockholmsgruppen för tillväxt är ett nätverk som startades av Fastighetsägarna i Stockholm och Stockholms Handelskammare.
I gruppen ingår även Einar Mattsson AB, HSB Bostad AB, Humlegårdens Fastigheter AB, JM AB, Jernhusen AB, NCCBoende AB, Peab Bostad AB, Riksbyggen ek. för., Skanska Sverige AB, Veidekke Sverige AB, White Arkitekter AB, Fastighets AB Brostaden, Besqab Projektutveckling och Stockholms Byggmästareförening.