Varan har lagts till i varukorgen
Ny larmrapport om golvbrunnar
Teknik 8 sep 2015
Golvbrunnen får inte ligga för nära vägg. Foto: Martin Brunnkvist
Försäkringsbolaget Gar-Bo slår larm om slarvigt monterade golvbrunnar. I sin Golvbrunnsrapport redovisas de vanligaste felen på golvbrunnar och hur den kan undvikas.

Felmonterade golvbrunnar är en av de vanligaste skadorna som rapporteras in till försäkringsbolaget Gar-Bo. Även nygjorda golvbrunnar får ofta anmärkningar vid besiktningar. För att få en bild av vidden på problemet startades bolaget Golvbrunnsprojektet och resultatet har nu redovisats i Golvbrunnsrapporten.

Golvbrunnsprojektet

Golvbrunnsprojektet innebar att Gar-Bos besiktningsmän under en tremånadersperiod fotograferade alla golvbrunnar i nybyggda småhus där de gjorde en slutbesiktning. Det blev totalt 1043 brunnar i badrum, duschrum och tvättstugor som fotades. Dessa foton, tillsammans med de anmärkningar som besiktningsmännen gjort vid slutbesiktningen, granskades sedan av en av Gra-Bos mest erfarna besiktningsmän.

Vanligaste felen

Av de 1043 granskade brunnarna hittades felaktigheter i 320 stycken, alltså i nästan var tredje brunn. Ett resultat som Gar-Bo inte anser är godtagbart.

De till antalet vanligaste felen som hittades hos de 1043 granskade golvbrunnarna var:

  • ojämn tillstrykning av fästmassa och/eller brunnsgaller ej bruksundergjutet – 246 st
  • fel nivå på golvbrunn – 67 st
  • fel på brunnsmanschett. – 24 st
  • otillgänglig golvbrunn, vattenlås går ej att lyfta upp – 19 st
  • avlopssrör monterat i golvbrunnens vattenlås – 19 st
  • fel på klämring – 7 st
  • fel avstånd till vägg från golvbrunn – 3 st.

Att göra rätt

Gar-Bos vision är att minska antalet skador och besiktningsanmärkningar på golvbrunnar till noll. För att nå dit behöver hantverkarna bättre kunskap om branschreglerna och vara bättre på att läsa monteringsanvisningarna. Man måste också använda de hjälpmedel som finns, exempelvis skärverktygen vid tillskärning av brunnsmanschetten. Hantverkarna måste också använda de tillbehör som finns såsom montageplattor, förhöjningsringar och montagestöd vid ingjutning med mera, och de ska vara av samma fabrikat som golvbrunnen.

De monteringsanvisningar som finns skulle ibland kunna vara mer kompletta och tydligare.

Eftersom det är många yrkesgrupper som är inblandade i just golvbrunnen kan det finnas ett ointresse att nå ända fram till ett perfekt resultat. Det är ingen som känner ansvar för helheten.

Då större delen av tätskiktet och dess anslutningar är dolda och svåra att kontrollera i efterhand finns risk att mindre ansvarsfulla entreprenörer inte använder de tillbehör och hjälpmedel som finns och kan då lämna ett lägre anbud som är lockande för beställaren.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Teknik Projektering
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial