Varan har lagts till i varukorgen
Kompetenshöjning för snabbare planprocess
Lov och tillsyn 1 sep 2015
Överklagan av en plan eller ett bygglov kan göra vägen från byggidé till byggstart lång. Foto: Jim Mills
Boverket har fått i uppdrag av regeringen att, i samverkan med länsstyrelser och Sveriges kommuner och Landsting, utarbeta en vägledning och anordna komptensinsatser för att snabba på planprocesserna.
Det finns flera skäl till att det kan ta lång tid från att en idé om att bygga något väcks, till det att spaden kan sättas i marken. Ett skäl är att överklagandeprocessen många gånger drar ut på tiden, något som också belystes av PBL-överklagandeutredning som lämnade in sitt betänkande i mars 2014. PBL-överklagandeutredning konstaterade bland annat att:

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Lov och tillsyn
Fackområden

Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter