Varan har lagts till i varukorgen

Kommuner satsar på interaktiva solkartor

Energi 23 sep 2015
Många kommuner erbjuder en solkarta som visar hur effektivt det är att installera solel på olika fastigheter. I Lund har man gjort noggranna lasermätningar som ligger till grund för en solkarta i 3D-modell. Foto: Andrey Popov
I både Stockholm och Lunds kommun har man tagit fram nya uppdaterade solkartor. Dessa ska förenkla arbetet för fastighetsägare att installera solceller och solfångare på taken, samt att bedöma vilket som är mest lämpligt.

Som ett svar på det stadigt ökande intresset för solenergi bistår allt fler kommuner och energibolag med kartläggningar över vilken potential som finns för olika områden att investera i solenergi.

Kraftigt sjunkande kostnader

Kostnaderna för att producera egen el via solceller har sjunkit kraftigt den senaste tiden. Med detta som utgångspunkt har Lunds Tekniska Högskola initierat ett projekt tillsammans med Lunds Energikoncernen i samarbete med Lunds kommun och Solar Region Skåne. Målet har varit att enkelt kunna identifiera de tak som är mest lämpliga för solproduktion.

Lasermätningar och 3D-modell

Man har gjort lasermätningar som ligger till grund för en 3D-modell över kommunen. Denna tar hänsyn till såväl takvinklar som skymmande objekt. En beräkning har gjorts av solinstrålningen från olika vinklar över ett års tid. Metoden för databearbetning är tillgänglig för andra kommuner som vill genomföra liknande lösningar. Redan har ett antal intresserade kommuner hört av sig.

Installera solceller eller solfångare

Även i Stockholm har man sedan någon vecka tillbaka en uppdaterad interaktiv solkarta som ska vara till hjälp för fastighetsägarna att bedöma om de ska installera solceller eller solfångare. Man kan klicka på en specifik byggnad för att se solelspotentialen. En färgskala visar hur stor solinstrålningarna är på olika delar av taket och man kan även ändra på storleken på installationerna.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Miljö Elproduktion
Fackområden

El & Tele Förvaltning VVS
Fler nyheter

Fördjupningsmaterial