Varan har lagts till i varukorgen
Kommunala och privata lekplatser kontrolleras
Utemiljö 25 sep 2015
Sedan augusti i år genomförs marknadskontroller av lekredskap och lekplatser. Kontrollen är en uppföljning av en tidigare marknadskontroll som man gjorde 2008. Foto: Mark Bond
Just nu utförs en marknadskontroll av lekredskap och lekplatser runt om i landet. Kontrollen omfattar utvalda lekplatser i fem kommuner.

Varje år inträffar tusentals lekplatsolyckor. Över hälften av de skador som inträffar är hjärnskakningar, benbrott eller skador på leder. Livslängden på lekredskap är lång och en del av den utrustning som finns på lekplatser i dag kan vara 20-30 år gammal. Oavsett tillverkningsår får det inte finnas brister som innebär risk för personskada.

Täcker upp hela landet

En marknadskontroll av kommunala och privata lekplatser har därför påbörjats. Arbetet, som är ett samarbete mellan Konsumentverket, Boverket och Sveriges kommuner och Landsting, SKL,  kommer att genomföras i flera kommuner och stadsdelar. Besiktningarna görs mot säkerhetskrav i europastandarderna för lekredskap SS-EN 1176 och stötdämpande underlag SS-EN 1177.

Besiktningen utförs av besiktningsmän certifierade inom området lekredskap/lekplats.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Utemiljö Säkerhet- och larmsystem
Fackområden

Anläggning Förvaltning
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial