Varan har lagts till i varukorgen
Informerar om vägarbeten via webben
Vägar och gator 24 sep 2015
På Linköping kommuns webbplats kan alla invånare i kommunen ta del av information var och när det planeras för vägarbete. Foto: Linköpings kommun.
Nu blir det lättare för invånarna i Linköping att hålla koll på vägarbeten. Kommunen har lanserat ett ny webbaserad vägarbetskarta där man kan se vilka projekt som pågår och vilka som planeras starta inom kort.

– Vi vill ge alla kommuninvånare information om var det pågår vägarbeten, säger Elias Aguirre, kommunalråd (S) i ett pressmeddelande. Förhoppningsvis leder det här till en enklare vardag för Linköpingsborna, även när det byggs mycket i vår stad.

Kartan visar vägarbeten som har en allmän påverkan på framkomligheten på kommunens gator och vägar, inklusive gång- och cykelvägar. Pågående arbeten visas som ett vägarbetsmärke i färg och kommande vägarbeten visas som ett grått vägarbetsmärke.

Kartan nås via kommunens hemsida och är även anpassad för användning i mobiltelefonen.

– Vi arbetar kontinuerligt med utveckling av kartan, säger Alexander Nilsson, trafikingenjör på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Detta är första versionen.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Vägar och gator
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial