Varan har lagts till i varukorgen
Handbok ger råd om energisparåtgärder
Energi 3 sep 2015
Energihandboken innehåller energismarta och konkreta råd om energibesparande åtgärder i byggnaders installationer.

De tekniska installationerna i en byggnad står för mer än hälften av byggnadens kostnad. Installationernas utformning, drift och skötsel är därför av stor betydelse för en effektiv energianvändning.

Energihandboken har tagits fram för att ge stöd, inspiration, argument och konkreta råd om energibesparande åtgärder. Den riktar sig till både beslutsfattare, fastighetsägare, förvaltare, byggherrar, arkitekter, VVS- och energikonsulter.

Omarbetad upplaga med flera nyheter

Första utgåvan av boken kom redan för några år sedan men i juli i år gavs en omarbetad version ut. Bland nyheterna finns en sammanfattning av rapporten "Ett hus, fem möjligheter", utökat innehåll av solvärme och solel, uppdaterade klimat-, miljökapitel samt ett utökat ventilationskapitel.

Boken innehåller följande delar:

  • energibalans i byggnader
  • värmesystem inklusive direktel
  • ventilation
  • kyla och värmepumpar
  • inomhusmiljö
  • energieffektiviseringsåtgärder
  • styr & regler
  • energideklarationer.

Energihandboken har tagits fram av Energieffektiviseringsunionen som består av: VVS Företagen, Svensk Ventilation, Isoleringsfirmornas Förening, Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, HSB Riksförbund och Energieffektiviseringsföretagen.

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Teknik Renoveringar
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter