Varan har lagts till i varukorgen
Direktupphandling ökar korruptionsrisk
Juridik 23 sep 2015
Kommunerna måste stärka beredskapen mot korruption. Ett ökat antal direktupphandlingar kan leda till högre risk, skriver Dan Sjöblom, generaldirektör Konkurrensverket i en artikel i Göteborgs Posten.

Det händer att offentliga upphandlare gör direktupphandlingar som strider mot lagen om offentlig upphandling, LOU. Det sker ibland medvetet, ibland är det bara okunskap. Risken för korruption ökar i takt med att antalet direktupphandlingar ökar.

Regler ska motverka korruption

Reglerna för hur offentlig upphandling ska ske syftar till att motverka korruption och andra oegentligheter. Reglerna finns för att skattemedel ska användas på bästa tänkbara sätt.

30 ärenden till domstol

Sedan 2014 och fram till nu har Konkurrensverket lämnat in 30 ansökningar om upphandlingsskadeavgift till domstol. Konkurrensverket har under samma period fattat 31 tillsynsbeslut. Tillsammans rör dessa inköp kontrakt värda minst 670 miljoner kronor. Värdet 670 miljoner kronor är av kontrakt som är kända. Troligtvis är det reella värdet högre eftersom många otillåtna direktupphandlingar inte kommer till Konkurrensverkets kännedom för utredning.

Korruption även i Sverige

Konkurrensverkets ärenden om entreprenadupphandling i Falu kommun och inom Kriminalvården visar att det förekommer korruption även i Sverige. Det är därför av största vikt att kommunerna satsar på ett förebyggande arbete för att minimera risken för korruption.

I tidningsartikeln ger Dan Sjöblom råd om vad man ska tänka på vid direktupphandling och han uppmanar till att tipsa Konkurrensverket om oegentligheter. Tipsen kan ske anonymt.

FAKTA Upphandling

Den offentliga sektorns inköp uppgår till över 700 miljarder kronor per år.
Forskning visar att direktupphandlingar svarar för cirka 55 miljarder kronor per år.
Om värdet på ett kontrakt överstiger 505 800 kronor måste kontraktet annonseras och upphandlas i enlighet med LOU.
Otillåtna direktupphandlingar kan leda till upphandlingsskadeavgift på maximalt tio miljoner kronor och leda till att kontrakten ogiltigförklaras.

 

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Juridik Upphandling
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Upphandling

Den offentliga sektorns inköp uppgår till över 700 miljarder kronor per år.
Forskning visar att direktupphandlingar svarar för cirka 55 miljarder kronor per år.
Om värdet på ett kontrakt överstiger 505 800 kronor måste kontraktet annonseras och upphandlas i enlighet med LOU.
Otillåtna direktupphandlingar kan leda till upphandlingsskadeavgift på maximalt tio miljoner kronor och leda till att kontrakten ogiltigförklaras.

 

Fördjupningsmaterial