Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Bullerregler i praktiken
Bestämmelser 25 sep 2015

Din webbläsare har inte stöd för all funktionalitet, uppgradera till en nyare version av Internet Explorer eller ladda ner Google Chrome, Edge, Safari eller Firefox.

  Akustikern Lisa Johansson går igenom vad de nya bullerreglerna innebär i praktiken och berättar om sin kommande handbok för akustik- och bullerplanering.
  Mattias Elander Forsgren
  Redaktör Husbyggnad och Förvaltning
  Lisa Johanssons bok om akustik och buller ges ut av Svensk Byggtjänst och beräknas bli färdig våren 2016.
  Mattias Elander Forsgren
  Redaktör Husbyggnad och Förvaltning
  Bevaka ämnen i artikeln

  Bestämmelser Bostäder
  Fackområden

  Husbyggnad
  Mer i ämnet

  Fler nyheter

  Lisa Johanssons bok om akustik och buller ges ut av Svensk Byggtjänst och beräknas bli färdig våren 2016.