Varan har lagts till i varukorgen
Bestämmelser om certifierad installatör ändras
Bestämmelser 28 sep 2015
Installatörer av exempelvis ved-, pelletspannor, kaminer, solvärmesystem, solcellsanläggningar eller värmepumpar kan certifiera sig enligt det frivilliga systemet. Foto: Christa Eder
Nu ska det snart bli praktiskt möjligt för installatörer av vissa system som drivs med förnybara energikällor att certifiera sig. Förordningen och Boverkets föreskrift om certifieringen har nyligen ändrats.

För snart tre år sedan infördes det frivilliga systemet för certifiering av installatörer av vissa system som drivs med förnybara energislag. Men inga installatörer har certifierats, eftersom inget certifieringsorgan har velat ackreditera sig för uppgiften. Orsaken till detta kan vara att reglerna sagt att certifieringsorganet ska tillhandahålla utbildning för installatören och detta har ansetts strida mot kravet på oberoende som ställs i en standard för personcertifiering.

Utbildning ska godkännas av Energimyndigheten

För att få systemet för frivillig certifiering att fungera i praktiken har flera bestämmelser nu ändrats. Förordningen ändrades den 15 augusti i år och innehåller ett nytt krav om att sökanden ska ha gått en utbildning som godkänts av Energimyndigheten för att kunna få certifiering. Man har även ändrat så att förordningen inte längre innehåller bestämmelser om certifieringssystem för personer som förvaltar energitjänsteavtal.

Krav på praktiskt arbete ökar till tre år

Boverkets föreskrift har också ändrats. Föreskriften har framförallt anpassats till ändringarna i lagen och förordningen men en del förtydliganden och små ändringar har också genomförts. Kraven på erfarenhet av praktiskt arbete har ändrats från två till tre år. Bestämmelserna om prov hos certifieringsorganet har tydliggjorts och krav på praktiskt prov har införts. När det gäller omcertifiering har ett nytt krav på repetitionskurs vid särskilda skäl lagts till.

Den nya föreskriften började gälla den första september i år.

FAKTA Om certifieringen

Syftet med den frivilliga certifieringen är att öka användningen av förnybar energi i småhus, mindre lokaler och flerbostadshus. Certifieringen gäller för installatörer av:

  • små pannor och ugnar som drivs med biomassa,
  • solcells- eller solvärmesystem, eller
  • system för ytnära jordvärme eller värmepumpar.

Boverket har tagit fram regler för certifieringen. Energimyndigheten ansvarar för att informera om certifieringen och följa upp hur det går. De har även tagit fram en föreskrift, STEMFS 2013:1, som mer detaljerat beskriver vilka anläggningar som omfattas.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Värme Energi
Fackområden

El & Tele Förvaltning VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Om certifieringen

Syftet med den frivilliga certifieringen är att öka användningen av förnybar energi i småhus, mindre lokaler och flerbostadshus. Certifieringen gäller för installatörer av:

  • små pannor och ugnar som drivs med biomassa,
  • solcells- eller solvärmesystem, eller
  • system för ytnära jordvärme eller värmepumpar.

Boverket har tagit fram regler för certifieringen. Energimyndigheten ansvarar för att informera om certifieringen och följa upp hur det går. De har även tagit fram en föreskrift, STEMFS 2013:1, som mer detaljerat beskriver vilka anläggningar som omfattas.

Fördjupningsmaterial