Varan har lagts till i varukorgen

Vägledning för energikartläggning i stora företag

Energi 1 okt 2015
Senast den femte december ska stora företag rapportera till Energimyndigheten om de omfattas av lagen om energikartläggning. Foto: Michael Erhardsson
Energimyndigheten har gett ut en ny vägledning om energikartläggning i stora företag, som visar hur företagen kan gå tillväga för att få fram en representativ bild av deras energianvändning.

Lagen om energikartläggning i stora företag, EKL, trädde i kraft för drygt ett år sedan och ställer krav på att stora företag ska göra kvalitetssäkrade energikartläggningar minst vart fjärde år. Energikartläggningen ska ge en representativ bild av företagets totala energianvändning och leda till att möjliga åtgärder för energieffektivisering identifieras.

Kompletterar föreskriften

Beroende på vilken typ av verksamhet som kartläggs skiljer sig den representativa bilden av energianvändningen. Energimyndigheten har därför tagit fram en ny vägledning med information och exempel på hur olika verksamheter kan avgränsa och prioritera för att få fram en representativ bild.

Vägledningen riktar sig både till företag inom privat och offentlig sektor och kompletterar paragraf fyra och fem i Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag, STEMFS 2014:2, som beskriver genomförandet av energikartläggningen.

Rapportering senast 5 december

Senast den femte december ska berörda företag ha rapporterat in till Energimyndigheten om deras verksamhet omfattas av EKL och hur energikartläggningen ska genomföras. Företagen kan få hjälp att se om de omfattas av lagen, genom en annan vägledning som Energmyndigheten publicerade i våras, se länken till höger.

I början av oktober kommer Energimyndigheten att öppna en E-tjänst för inrapporteringen. Senast under första kvartalet 2017 ska företaget rapportera in uppgifter från sin energikartläggning.

Fördjupningsmaterial

FAKTA Kort om energikartläggning

Energikartläggningen ska ge svar på hur mycket energi som årligen tillförs och används för att driva verksamheten. Energikartläggningen ska även ge förslag på kostnadseffektiva åtgärder som företaget kan vidta för att minska sin energianvändning, öka energieffektiviteten och därmed även minska sina kostnader.

Källa: Energimyndigheten
Bevaka ämnen i artikeln

Energi Bestämmelser
Fackområden

Förvaltning VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial

FAKTA Kort om energikartläggning

Energikartläggningen ska ge svar på hur mycket energi som årligen tillförs och används för att driva verksamheten. Energikartläggningen ska även ge förslag på kostnadseffektiva åtgärder som företaget kan vidta för att minska sin energianvändning, öka energieffektiviteten och därmed även minska sina kostnader.

Källa: Energimyndigheten