Varan har lagts till i varukorgen

Tillämpning av föreskriften om kemiska arbetsmiljörisker

Arbetsmiljö 7 okt 2015
Enligt föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker ska luften undersökas och bedömas varje gång arbete ska påbörjas i en cistern, brunn, silo eller i ett lastutrymme. Foto: Mostphotos
Den 1 juni i år infördes nya arbetsmiljökrav där det finns kemiska arbetsmiljörisker. Bland annat ändrades reglerna för märkning och skyltning.

Enligt de nya föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2014:43, måste arbetsgivaren göra en undersökning och en riskbedömning för att avgöra vilka åtgärder som behövs för att arbetet ska vara säkert. Åtgärder ska följa en prioritetsordning, en så kallad åtgärdstrappa. För att arbetet ska kunna utföras säkert ska arbetsgivaren fastställa rutiner för hantering samt skyddsinstruktioner.
Information ska lämnas till arbetstagarna och dokument om produkterna och riskbedömningen ska finnas tillgänglig.

Vägledning för tillämpning

Arbetsmiljöverket har nu tagit fram en vägledning som ska ge anläggningsägare en bra inblick i vad den reviderade föreskriften omfattar och vad som gäller kring den nya märkningen och skyltningen.

Vägledningen:

  • förtydligar innebörden av föreskrifterna
  • ger rekommendationer
  • innehåller bakgrund och hänvisningar.

Steg för steg lotsas man genom processen. Vägledningen inleds med en beskrivning av föreskrifternas innehåll. Därefter beskrivs hur man i tre steg ska undersöka och bedöma riskerna samt hur resultatet ska dokumenteras och hur man ska informera om det.

Bland övriga punkter som behandlas i vägledningen kan nämnas:

  • märkning
  • skyltning
  • förvaring
  • arbete i cistern, brunn eller silo
  • skydd för hud och hygienåtgärder
  • ögonskydd, ögonspolning och nöddusch
  • brand och explosion.

Temasida

Vägledningen finns som en temasida på myndighetens webbplats samt i form av en pdf.

Bevaka ämnen i artikeln

Arbetsmiljö Bestämmelser
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter