Varan har lagts till i varukorgen
Test av alternativa material för elstolpar
Bestämmelser 8 okt 2015
Inte oväntat visar resultatet av testet att den kreosotimpregnerade trästolpen är mycket tålig. Foto: Kevin Tietz
Undantaget att använda kreosot i elstolpar upphör troligen 2018. Energiforsk har därför låtit undersöka alternativa material och funnit att några fullgoda alternativ inte finns.
Under våren 2018 upphör troligen det undantag som gjort det möjligt att fortsätta använda kreosot vid impregnering av trästolpar till elnäten. Nätföretagen måste överväga alternativa stolpmaterial i framtidens elnät, menar Sven Jansson, på Energiforsk som undersökt detta. Han tror inte att ett förnyat undantag är aktuellt.

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Miljö
Fackområden

El & Tele
Mer i ämnet

Fler nyheter