Varan har lagts till i varukorgen
Sveby anordnar ny energiberäkningstävling
Energi 28 okt 2015
Sveby vill att energiberäkningarna på byggnader ska bli mer lika så att beställarna vet vad de får. Illustration: Hans Sandquist
Hur träffsäkra energiberäkningar kan man göra? Det vill Sveby få svar på i sin energiberäkningstävling som startar den första december.

För fem år sedan genomförde Sveby en energiberäkningstävling som visade att resultatet av en energiberäkning skiljer sig mycket åt mellan olika användare och program. Nu har energiberäkningsprogrammen utvecklats och användarna blivit mer vana. Sveby anordnar därför en ny tävling som ska genomföras under december-mars.

– Syftet med tävlingen är bland annat att se hur träffsäkra energiberäkningar man kan göra. Vi vill även se hur stor spridningen blir idag mellan programmen och användarna, säger Per Levin på Projektengagemang.

Nya brukarindata för undervisningslokaler

Tävlingen går ut på att beräkna energiprestanda för en utvald undervisningslokal utifrån tillhandahållna handlingar. Tävlingen är indelad i tre etapper som följer byggnadsprocessens olika skeden, från tidigt skede med begränsad information, till avslutad verifiering och normalisering av uppmätta värden.

Beräkningarna ska utföras med hjälp av Svebys nya brukarindata för undervisningslokaler, som nyligen varit ute på remiss.

Anmälan så snart som möjligt

Enligt Sveby är alla intresserade energiberäknare eller företag välkomna att delta i tävlingen. Anmälan måste dock ske så snart som möjligt.

– Senast den första november var det sagt från början, men vi har precis beslutat att skjuta fram det till den 15 november, säger Per Levin.

De tio första som anmäler sig kommer att få ett bidrag på 10 000 kronor, under förutsättning att de deltar i alla etapper. Vinnare kommer att koras av en oberoende jury och prisutdelning sker preliminärt under Nordbyggmässan i april 2016.

– Tävlingshandlingarna blir förhoppningsvis klara under veckan. Då kommer vi även att lägga ut en preliminär utgåva av rapporten om brukarindata för undervisningslokaler, avslutar Per Levin.Fördjupningsmaterial

FAKTA Kort om Sveby

Sveby står för "Standardisera och verifiera energiprestanda i byggnader" och är ett branschöverskridande program som tar fram hjälpmedel för överenskommelser om energianvändning.

Källa: Sveby
Bevaka ämnen i artikeln

Energi Projektering Upphandling
Fackområden

VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial

FAKTA Kort om Sveby

Sveby står för "Standardisera och verifiera energiprestanda i byggnader" och är ett branschöverskridande program som tar fram hjälpmedel för överenskommelser om energianvändning.

Källa: Sveby