Varan har lagts till i varukorgen
Skyddet för bostadsrättsköpare bör stärkas
Bostäder 22 okt 2015
byggarbetsplats, byggkran
En bostadsrättsköpare ställs ofta mot en starkare part i form av det byggföretag som uppför byggnaden och som har bildat bostadsrättsföreningen. Foto: Ulf Söderlund
Att köpa en bostadsrätt är en av de största affärerna man gör i livet. Regeringen har därför tillsatt en utredning som ska undersöka hur skyddet för köparen ska kunna stärkas.

Medelpriset i landet för en bostadsrätt var drygt 1,7 miljoner kronor år 2014. Det är mer än en fördubbling jämfört med år 2004. Det är därför viktigt att skyddet för konsumenterna på bostadsrättsmarknaden är starkt. Detta är inte minst viktigt i samband med att en lägenhet ursprungligen upplåts med bostadsrätt. I dessa fall ställs ofta bostadsrättsköparen mot en starkare part i form av det byggföretag som uppför byggnaden och som har bildat bostadsrättsföreningen. Regeringen har nu tillsatt en utredning som ska se över det förhållandet samt även utreda hur ekonomiskt osunda bostadsrättsföreningar ska kunna motverkas.

Uppdragets huvudpunkter

I uppdraget ingår bland annat att:

  • att ta ställning till om innehållet i den ekonomiska planen bör ändras
  • om det finns anledning att skärpa regelverket kring intygsgivare
  • om det rättsliga skyddet för förhandstecknare och andra blivande föreningsmedlemmar behöver förbättras
  • om skyddet mot rättsförluster i samband med överlåtelse och pantsättning av en bostadsrätt bör stärkas
  • på vilket eller vilka sätt som en bostadsrättsförening bör säkerställa att det kommer att finnas tillräckliga medel för att möta det långsiktiga underhållsbehovet
  • om det i årsredovisningen bör lyftas fram uppgifter som är särskilt viktiga för bostadsrättsföreningens intressenter
  • om reglerna om fastighetsmäklarens informationsgivning vid förmedling av en bostadsrätt bör ändras
  • om reglerna för om- eller tillbyggnader som berör en bostadsrättshavares lägenhet bör ändras.

Utredningen ska redovisa sina slutsatser och eventuella förslag till lagändringar senast den 14 april 2017. I utredningen ingår även att analysera om eventuella lagändringar är applicerbara på reglerna för den särskilda boendeformen kooperativ hyresrätt.

Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder Bestämmelser
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter