Varan har lagts till i varukorgen

Otillåten installation av braskamin

Juridik 15 okt 2015
Bostadsrättshavare fick lov att återställa skorstensstock i ursprungligt skick efter otillåten installation av braskamin efter dom i Högsta domstolen. Foto: Deyan Georgiev
Bostadsrättshavare installerade braskamin i sin lägenhet och anslöt den till en kanal som användes för ventilation. Högsta domstolen har i ett beslut förklarat att kanalen inte ingår i lägenheten och att bostadsrättshavaren därför inte hade rätt att installera kaminen.

Bostadsrättshavaren ansökte hos styrelsen om att få installera en braskamin i sin lägenhet som är belägen på andra och tredje våningen i ett av bostadsrättsföreningens hus.

Installation innan besked

Innan de fick besked så installerade de en braskamin i sin lägenhet genom att ta upp ett hål i skorstensstocken som gick genom lägenheten och ansluta en braskamin till en kanal där. Tidigare hade en kakelugn varit ansluten till kanalen i skorstensstocken. När kakelugnen monterades bort började kanalen användas för ventilation.

Bostadsrättsstyrelsen beslutade att inte lämna tillstånd till installation av braskamin eftersom man inte ville ta på sig ansvar och kostnader för ytterligare eldstäder än de som ursprungligen fanns i föreningens hus. Styrelsen påpekade även att ventilationen i fastigheten riskerade att bli sämre om kanalen inte kunde användas för ventilation. Föreningen ansökte om att bostadsrättshavaren skulle koppla bort kaminen och återställa skorstensstocken i ursprungligt skick.

Bostadsrättshavaren överklagade

Bostadsrättshavaren överklagade beslutet. De ansåg att kanalen ingår i lägenheten eftersom den endast tjänar deras lägenhet. Därför ansåg de att de hade rätt att ansluta braskaminen till kanalen trots att föreningen motsatt sig installationen.

Högsta domstolens beslut

I Högsta domstolen avgjordes om bostadsrättshavaren genom att installera kaminen vidtagit en åtgärd i en del av huset som föreningen ansvarar för eller om det rörde sig om en åtgärd i deras lägenhet som de hade rätt att vidta. Högsta domstolen upphävde hovrättens beslut och fastställde tingsrättens beslut. Skorstensstocken med sina kanaler tillhör huset. Installationen var därmed en olovlig åtgärd och bostadsföreningens begäran om särskild handräckning för återställande av skorstensstocken beviljades.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Juridik
Fackområden

Förvaltning VVS
Fler nyheter

Fördjupningsmaterial