Varan har lagts till i varukorgen
Nytt verktyg ska göra markbyggandet mer effektivt
Samhällsplanering 22 okt 2015
Geokalkyl, SGI
SGI:s nya geokalkylverktyg ska göra markbyggandet i Sverige effektivare och billigare. Illustration: SGI
SGI har utvecklat ett digitalt geokalkylsystem för planering och kostnadsbedömning kopplat till BIM – byggnadsinformationsmodellering. Målgrupper för verktyget är främst geotekniker och samhällsplanerare.
Geokalkyl är ett GIS-verktyg för planering av bebyggelse i tidiga skeden och tänkt att användas för översiktlig kostnadsbedömning av grundläggning och markarbeten. Systemet är uppdelat i två delar – en för bebyggelse och en för val av linje i väg- och järnvägsbyggande.

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Samhällsplanering Vägar och gator Projektering Miljö
Fackområden

Anläggning
Fler nyheter