Varan har lagts till i varukorgen

Nya regler för att samla in elavfall

Avfall 20 okt 2015
Större butiker som säljer elutrustning är skyldiga att ta emot elavfall. Foto: Michael Folmer
Nya regler för insamling av elavfall gäller från den 15 oktober. Fler produkter än tidigare omfattas nu av producentansvaret, till exempel solpaneler och köksutrustning.

De nya reglerna kring elavfall ingår i WEEE-förordningen SFS 2014:1075. I dessa gäller bland annat att alla el- och elektronikbutiker med en butiksyta på 400 kvardratmeter eller mer måste ta emot uttjänt småelektronik. Detta gäller även från de personer som inte köper något i butiken.

Farliga ämnen förorenar

Idag blir en tredjedel av batterier och annat elavfall liggande i hemmen när de är förbrukade. De innehåller bland annat värdefulla metaller som behöver komma tillbaka i kretsloppet. Elavfall kan även innehålla farliga ämnen som kan förorena naturen och människors hälsa om de hanteras på fel sätt.

Återvinna på korrekt sätt

Enligt producentansvaret ska den som säljer elutrustning se till att produkterna tas om hand och återvinns på ett korrekt sätt. Fler produkter kommer nu att omfattas av producentansvaret, till exempel solpaneler, professionell köksutrustning samt professionell ljud- och bildutrustning. Producenter av dessa produkter måste registrera sig och rapportera till Naturvårdsverket. Storskaliga stationära industriverktyg är dock undantagna.

En producent i ett annat EU-land som säljer elutrustning till slutkunder i Sverige måste utse ett svenskt ombud.Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Avfall Bestämmelser Miljö Renoveringar
Fackområden

El & Tele Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial