Varan har lagts till i varukorgen
Ny föreskrift om organisatorisk arbetsmiljö
14 okt 2015
Förskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö kommer även att tas fram på engelska. Foto: Arbetsmiljöverket
Arbetsmiljöverket har tagit fram en föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö. Skriften innehåller bland annat regler om arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling.

Brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön orsakar ohälsa hos många arbetstagare i Sverige. Antalet anmälda arbetssjukdomar som beror på de här orsakerna har ökat med drygt 70 procent sedan år 2010.

Fokus på det förebyggande och systematiska

Ohälsan drabbar individer, men orsakerna finns främst i hur arbetsgivaren organiserar arbetet och i det sociala samspelet på arbetsplatsen. Arbetsmiljöverkets nya föreskrift "AFS 2015:4 - Organisatorisk och social arbetsmiljö" är därför inriktad på det förebyggande och systematiska arbetsmiljöarbetet.

Man ställer även krav på att chefer och arbetsledare ska ha kunskaper i hur ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling förebyggs och hanteras. Detta eftersom chefer har en viktig roll i att skapa en bra social och organisatorisk arbetsmiljö.

Alla regler samlade i en föreskrift

Även sedan tidigare finns regler gällande den organisatoriska och sociala arbetsmiljön i arbetsmiljölagen, men reglerna är nu samlade och förtydligade.

Förslaget till ny föreskrift har varit ute på remiss till bland andra fack- och arbetsgivarorganisationer. De nya reglerna börjar gälla den 31 mars 2016.

Fördjupningsmaterial

OM De olika begreppen

Vad är en organisatorisk respektive social arbetsmiljö?

Den organisatoriska arbetsmiljön omfattar villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar; ledning och styrning, kommunikation, delaktighet, handlingsutrymme, fördelning av arbetsuppgifter samt krav, resurser och ansvar.

Den sociala arbetsmiljön handlar om villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar socialt samspel, samarbete och socialt stöd från chefer och kollegor.

Källa: AV
Bevaka ämnen i artikeln

Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial

OM De olika begreppen

Vad är en organisatorisk respektive social arbetsmiljö?

Den organisatoriska arbetsmiljön omfattar villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar; ledning och styrning, kommunikation, delaktighet, handlingsutrymme, fördelning av arbetsuppgifter samt krav, resurser och ansvar.

Den sociala arbetsmiljön handlar om villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar socialt samspel, samarbete och socialt stöd från chefer och kollegor.

Källa: AV