Varan har lagts till i varukorgen

Minister uppmanas att inte införa krav på IMD

Energi 6 okt 2015
Fastighetsbranschen vill fortsätta att göra lönsamma energieffektiviseringar och inte lägga pengar på onödig mätutrustning. Foto: Vadim Yerofeyev
I ett brev till energiminister Ibrahim Baylan, uppmanar åtta branschorganisationer att regeringen ska gå på Boverkets linje och inte införa obligatoriskt krav på individuell mätning och debitering, IMD.

I slutet av september undertecknade företrädare för branschorganisationerna: Fastighetsägarna, Bostadsrätterna, Byggherrarna, HSB, Svensk Fjärrvärme, Svensk Ventilation, Sveriges Byggindustrier och VVS Företagen, ett brev till energiminister Ibrahim Baylan.

I brevet uttrycker branschorganisationerna oro för kraven om IMD på värme och varmvatten, då de anser att det kan motverka energieffektivisering och innebära stora orättvisor för boende.

Energibesparingen måste vägas mot kostnader

Branschföreträdarna vill att regelverket, utifrån lagen (2014:67) om energimätning i byggnader, utformas så att åtgärderna som föreslås tar hänsyn till både:

  • teknisk genomförbarhet
  • kostnadseffektivitet
  • energirelevans.

Det innebär att energibesparingen måste vägas mot kostnader för installation, underhåll av installerade system samt administration av den individuella debiteringen.

– Därför motsätter vi oss ett krav på obligatorisk mätning och debitering av värme och varmvatten, säger Yogesh Kumar, miljöchef på Fastighetsägarna Sverige, på deras webbplats.

I brevet uppmanar branschorganisationerna statsrådet att ge dem möjlighet att framföra deras synpunkter och erfarenheter inför beredningen av kommande förordningsbestämmelser.

Fördjupningsmaterial

FAKTA Bakgrund

Branschorganisationerna är positiva till EU:s och Sveriges strävanden att uppnå en förbättrad energieffektivitet i bebyggelsen och vill därför medverka till en konstruktiv och framgångsrik implementering av direktivet om energieffektivisering.

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Bestämmelser Renoveringar Bostäder
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial

FAKTA Bakgrund

Branschorganisationerna är positiva till EU:s och Sveriges strävanden att uppnå en förbättrad energieffektivitet i bebyggelsen och vill därför medverka till en konstruktiv och framgångsrik implementering av direktivet om energieffektivisering.