Varan har lagts till i varukorgen
Oro för jobbet stör nattsömnen för åtta av tio
Arbetsmiljö 19 okt 2015
82 procent av de unga i byggsektorn ligger ofta vakna och grubblar på jobbfrågor mitt i natten, visar en undersökning från Svensk Byggtjänst. Illustration: Svensk Byggtjänst
Den unga generationen samhällsbyggare står inför stora utmaningar och känner oro. I så pass hög grad att nattsömnen störs för åtta av tio. Det framgår av ”03:30 rapporten” från Svensk Byggtjänst.

 – Detta är oroväckande men inte så konstigt. En tredjedel av medarbetarna i byggsektorn går i pension när det ska byggas rekordmycket och med högre krav än någonsin. Och de som tar över ansvaret är till stor del mycket yngre, eftersom rekryteringen till branschen var liten under 1990-talets bygg- och fastighetskriser, säger Erik Hellqvist, vd på Svensk Byggtjänst.

Svensk Byggtjänsts undersökning visar att 82 procent av de unga i byggsektorn (25-35 år) ofta eller ibland ligger vakna och grubblar på jobbfrågor mitt i natten. Det är väsentligt fler än bland äldre kollegor.

Fyra huvudorsaker

 De unga samhällsbyggarna som får nattsömnen störd av jobbfrågor känner främst oro gällande följande:

  • tidsmässiga och ekonomiska utmaningar (91 procent)
  • kontrollfrågor gällande arbetets resultat och andras påverkan på det (85 procent)
  • begränsningar i den egna kompetensen och bristen på stöd i arbetet (78 procent)
  • ledarskap och inflytande – utmaningar i att hantera ansvar och bristen på gehör för sina synpunkter (63 procent).

– Undersökningen visar att unga samhällsbyggare har en komplex arbetssituation som kan vara mycket svår att överblicka och hantera. Vi ser också att det finns kommunikationsproblem och att det ofta är tufft att vara ung kvinna i en mansdominerad värld, konstaterar Erik Hellqvist.

Ge stöd, ta vara på idékraft och utveckla ny kultur

93 procent uppger att erfarna kollegor är den viktigaste informationskällan i arbetet.

– Här finns en stor utmaning eftersom 100 000 av de erfarna kollegorna, var tredje i branschen, går i pension mellan åren 2010 och 2025 enligt Statistiska centralbyrån och Arbetsförmedlingen, säger Erik Hellqvist.

Men han tycker också att denna utmaning rymmer fantastiska möjligheter. Om branschens företag och organisationer blir bättre på tre saker:

  • att få fart på den erfarenhets- och kunskapsöverföring som behövs
  • att möta och ta till vara på den nya generationens idékraft
  • att utveckla en branschkultur som värdesätter och verkar för inkludering och mångfald.

– Svensk Byggtjänst kommer att bygga vidare på det arbete vi redan gör inom bland annat nätverket Unga Talanger. Vi skapar också en speciell sida på vår webb där vi ska svara på yrkesfrågor inte minst från unga samhällsbyggare och fånga upp deras idéer, säger Erik Hellqvist.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Arbetsmiljö Bestämmelser Hållbarhet Samhällsplanering Utbildning
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Fler nyheter

Fördjupningsmaterial