Varan har lagts till i varukorgen
Lagändringar ska ge flyktingar fler bostäder
Bestämmelser 27 okt 2015
flicka, syrier, flykting
Syriska flyktingar på gränsen mellan Kroatien och Slovenien hösten 2015. Foto: Mostphotos
Regeringen och allianspartierna har kommit överens om att tillfälliga lättnader ska göras i plan- och bygglagen för att få fram fler bostäder till flyktingar. Boverket har också, med anledning av flyktingkrisen, lagt upp en speciell sida på sin webb med frågor och svar kring plan- och byggregler.

Regeringen, Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna har enats kring nödvändiga insatser för att bland annat klara boendesituationen för de många asylsökande som nu kommer till vårt land.

Ändringar i bygglagstiftningen

För att snabbt kunna få fram fler bostäder kommer tillfälliga lättnader i plan- och byggregleringen att genomföras. Krav på byggnader som uppförs eller tas i anspråk med tidsbegränsat bygglov ska ses över och förenklas. Man ska även se på möjligheten att ”återbostadisera” lägenheter som i dag används för annat ändamål utan att nybyggnadskraven behöver tillämpas.

Migrationsverkets hyresavtal

Förutsättningarna för Migrationsverket att ingå långa hyresavtal, längre än sex år, ska ses över för att locka fler kommuner att uppföra bostäder för uthyrning till verket.

Kommunstödet i budgeten

I Budgetpropositionen för 2016 finns förslag att kommuner ska få stöd för ökat bostadsbyggande. Regeringen är nu öppen för en uppgörelse kring hur kommunstödet bör utformas. Det skulle exempelvis kunna riktas till kommuner som bygger bostäder och tar emot nyanlända flyktingar.

Boverket informerar

Med anledning av den uppkomna flyktingsituationen har Boverket öppnat en särskild e- postadress där kommuner och länsstyrelser har möjlighet att ställa frågor kring:

  • plan- och bygglagen, PBL
  • Boverkets byggregler, BBR.

Boverket har även lagt ut frågor och svar på sin webbplats. Dessa fylls på kontinuerligt.

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Bostäder Lov och tillsyn
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Fler nyheter