Varan har lagts till i varukorgen

Smart ladda elfordon via belysningsnätet

Belysning 5 okt 2015
Askersunds kommun valdes ut som testkommun för att ladda elfordon via det befintliga belysningsnätet. Göran Kempe.
Behovet av offentliga laddplatser förväntas öka i takt med att allt fler fordon drivs med elkraft. Efter en lyckad pilotinstallation görs nu ett fullständigt demonstrationsprojekt i Askersund med att ladda elfordon via belysningsnätet.

Målet är att installera ett nytt, smart styrsystem i tusen belysningsstolpar och femtio ladduttag för elfordon. Det nya systemet kommer även att göra det enklare för kommunen att sköta både drift och underhåll av utomhusbelysningen.

Större skala i serieproduktion

Modellen är flexibel genom att laddstolparna lättare kan flyttas utifrån olika behov som uppstår. Behovet av att ladda elfordon i offentlig miljö förväntas öka de närmaste åren, inte minst genom introduktionen av lätta elfordon och laddhybridbilar.

– Nu håller vi på att sätta tekniken på plats. I början av nästa år på våren kan vi komma igång med det storskaliga projektet, säger Stefan Wik, som arbetar med energi och affärsutveckling på Vattenfall och även är med i styrgruppen för projektet.

Efter testanläggningen blir nästa steg att utveckla och genomföra detta i större skala i serieproduktion.

Utveckla webbgränssnittet

– Då handlar det om utveckla webbgränssnittet så att man kan hålla koll på förbrukningen, så att det till exempel inte drar för mycket ström för vad nätet klarar av.

Att använda den befintliga infrastrukturen som bas för hållbara lösningar har flera fördelar. Dels sänkta kostnader för installation, jämfört med att bygga en separat infrastruktur för laddplatser.

Askersunds kommun har listat fördelar de ser med projektet:

  • Förbättrad service till kommuninvånarna.
  • Ny styrteknik i kombination med moderna armaturer.
  • Smartare energianvändning.
  • Minskade kostnader och förbättrad arbetsmiljö för drift och underhåll.

Har installerat LED-lampor

Det är Vattenfall som äger belysningsnätet och har utvecklat ett övervakningssystem. I och med att LED-lampor har installerats i belysningsnätet finns omkring 80 procent energi över för annan användning.

Om belysningsnäten kompletteras med eluttag kan de användas för att ladda elfordon men även till exempel mobiltelefoner. Utmaningen är att hitta en kostnadseffektiv lösning som gör att man kan ha näten spänningssatta dygnet runt i stället för som idag bara när lamporna ska lysa.

Effektivare belysningsstyrning

– Det här styrsystemet gör att vi kommer att kunna styra belysningen på ett helt annat sätt än idag, om en lampa går sönder ser man det direkt. Att man får en effektivare belysningsstyrning är en positiv bieffekt av projektet, säger Stefan Wik.FAKTA

Projektet med laddstolpar görs i samverkan mellan Sust, Sustainable Innovation, Vattenfall Elanläggningar, Binar Elektronik, Länsstyrelsen i Örebro län samt Askersunds kommun.

Källa: Suistainable Innovation
Bevaka ämnen i artikeln

Belysning Teknik Eldistribution Miljö Styr och övervakning
Fackområden

Anläggning El & Tele
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA

Projektet med laddstolpar görs i samverkan mellan Sust, Sustainable Innovation, Vattenfall Elanläggningar, Binar Elektronik, Länsstyrelsen i Örebro län samt Askersunds kommun.

Källa: Suistainable Innovation