Varan har lagts till i varukorgen
Guide för klimatanpassning
Hållbarhet 12 okt 2015
Ökad nederbörd och mer intensiva skyfall i kombination med höjda havs- och grundvattennivåer leder till ökad risk för översvämning. Foto: Robert Bister
Klimatanpassningsportalens nya sida "Åtgärda" är en helt ny samling verktyg som ska ge kommuner, landsting, företag med flera vägledning för att möta och rusta för ett förändrat klimat.
Klimatförändringarna medför att förutsättningarna för en rad olika samhällsverksamheter förändras. Vi drabbas allt oftare av skyfall och extremare värmeböljor samtidigt som det sker gradvisa förändringar av förutsättningarna, som stigande grund- och havsvattennivåer, förändrade växtsäsonger och en ökad risk för mögelangrepp eller röta.

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Hållbarhet Miljö
Fackområden

Anläggning Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter