Varan har lagts till i varukorgen
Förslag från utredningen om bostäder för äldre
Bostäder 23 okt 2015
hiss
Utredningen om bostäder för äldre föreslår ett nytt statligt stöd för installation av hiss i befintliga flerbostadshus. Foto: Ulf Söderlund
Utredningen om bostäder för äldre presenterar ett antal åtgärder i sitt slutbetänkande ”Bostäder att bo kvar i. Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer” för att möta bostadsbehovet hos en allt äldre befolkning.
Det växande antalet äldre människor kommer att vilja ha attraktiva bostäder som tillgodoser behov av trygghet, tillgänglighet och gemenskap. Utredningen om bostäder för äldre har i sitt betänkande, SOU 2015:84, lämnat förslag inom fyra områden som ska bidra till ett varierat utbud av boendeformer. Områden som kan locka seniorer att i tid flytta till en bostad som fungerar att åldras i och samtidigt frigöra bostäder som eftertraktas av yngre hushåll.

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter