Varan har lagts till i varukorgen

Sanktioner ska korta handläggningstiderna

Bestämmelser 28 okt 2015
träbjälklag, snickare
Regeringen föreslås få möjlighet att bestämma hur lång tid det får ta för en kommun att lämna startbesked för att exempelvis bygga ett Attefallshus. Foto: Doug Olson
Civilutskottet har behandlat regeringens proposition om nya steg för en effektivare plan- och bygglag. I sitt betänkande föreslår utskottet att incitament eller sanktioner införs för att korta handläggningstider för ärenden som inte kräver bygglov.
Civilutskottet sa ja till regeringens förslag i proposition 2014/15:122 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag och ökad rättssäkerhet för verksamhetsutövare vid omgivningsbuller. Ett förslag i propositionen är att regeringen ska få möjlighet att införa regler om hur lång tid kommunernas handläggning av så kallade anmälningsärenden får ta.
Fortsätt att läsa - prova 14 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 14 dagar utan kostnad. Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Lov och tillsyn
Fackområden

Anläggning Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter