Varan har lagts till i varukorgen

Webbapplikation för energieffektivisering

Renoveringar 3 nov 2015
illustration, BeBo-processen, skolsal
BeBo-processen ska vara enkel att använda och att applicera på varje unikt projekt. Illustration från projektsidan. Bild: BeBostad.se
Hur kan vi nå längre i energieffektiviseringsarbetet i flerbostadshus? BeBo-processen är en guide med verktyg och goda exempel som ska ge stöd i hur energieffektiviserande åtgärder planeras, genomförs och följs upp.

BeBo-processen är en guide för Fastighetsägare som vill energieffektivisera sitt fastighetsbestånd, och få sin organisation att arbeta mot ett gemensamt mål om energieffektivisering.

Stöd genom hela projektet

Erfarenheter från energirenoveringsprojekt är att de sällan uppnår den beräknade besparingen. Med BeBo-processen ges stöd i hur energieffektiviserande åtgärder planeras – både tekniskt och ekonomiskt – hur man genomför installation och idrifttagning och hur man sedan följer upp.

Frågor som ”Hur genomförs en energieffektiviserande renovering på ett bra sätt?”, ”Vad krävs av en organisation för att kunna åstadkomma detta?” och ”Vilken kunskap finns idag och hur når vi ut med den till fler fastighetsägare?” ligger till grund för den nya webbapplikationen.

Utöver stöd och konkreta verktyg innehåller den goda exempel på organisationer och fastighetsföretag som lyckats uppnå beräknad energibesparing.

Varje byggnad unik

En hög energianvändning kan bero på många olika faktorer. Varje byggnad är unik, vilket betyder att det finns energieffektiviseringsåtgärder som är bättre och sämre att genomföra i varje byggnad. För att uppnå önskat resultat krävs ett noggrant förberedelsearbete för att hitta de åtgärder som passar bäst.

En förutsättning för att uppnå målen är att både energianvändningen och byggnadens status är kartlagd innan man påbörjar en åtgärd.

OM BeBo+ELSA

BeBo-processen är ett samarbetsprojekt mellan BeBo och Klimatkommunerna. I sitt projekt ELSA (Energilots för Smartare Allmännytta) har klimatkommunerna tittat på de organisatoriska aspekterna av energieffektiviseringsarbetet.

 

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Renoveringar Energi
Fackområden

Förvaltning VVS Renovering
Fler nyheter

OM BeBo+ELSA

BeBo-processen är ett samarbetsprojekt mellan BeBo och Klimatkommunerna. I sitt projekt ELSA (Energilots för Smartare Allmännytta) har klimatkommunerna tittat på de organisatoriska aspekterna av energieffektiviseringsarbetet.

 

Fördjupningsmaterial