Varan har lagts till i varukorgen
Vägmarkeringsmaterial certifieras
Vägar och gator 27 nov 2015
vägmarkeringar, väg
Just nu utförs tester av vägmarkeringsmaterial i Värmland. Att det finns gula material med i testerna beror på att man använder gul mittlinje i Norge. Foto: Mohammad-Reza Yahya
Trafikverket ska införa ett nordiskt certifieringssystem för vägmarkeringsmaterial. Något som även kommuner kan använda som krav vid upphandling.

Certifieringssystem för vägmarkeringsmaterial finns sedan tidigare i andra europeiska länder. Nu är det dags för bland annat Sverige och Norge att ta efter. Syftet med systemet är att främja en sund konkurrenssituation samt att främja utvecklingen av bättre material av högre kvalitet.

– Initiativet kommer ifrån väghållarna, det vill säga de nordiska trafikverken. De vill veta att de får de material de betalar för och att trafikanterna får bra markeringar på vägarna, berättar Carina Fors, forskningsingenjör på Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI.

Tester av material pågår

Tester av vägmarkeringsmaterial pågår just nu på E45 mellan Sunne och Torsby. Företag från Grekland, Tyskland och åtta andra länder i Europa deltar med totalt 81 olika material. Syftet är att kunna utvärdera och certifiera de material som uppfyller Trafikverkets krav.

– När trafiken har rullat på provmarkeringarna i ett och två år ska vi utvärdera och mäta bland annat slitage och synbarhet. Därefter kan de nya certifierade materialen börja att användas, säger Carina Fors.

Ska användas vid upphandling

Huvudsyftet med testerna är att Trafikverket ska använda resultaten som krav vid upphandling av vägmarkeringsmaterial. Men eftersom resultaten från testerna kommer vara offentliga så kan även kommuner ta del av resultaten och använda sig av informationen.

– Testerna kommer visa vilken hållbarhet olika material har vilket kan hjälpa kommuner att använda sina pengar på rätt sätt. På sträckor som har hög trafik kanske man väljer att lägga mer pengar på en bra produkt jämfört med en sträcka med låg trafik. Där kanske det är bättre att välja ett billigare material. Så jag tror absolut att kommunerna kan ha nytta av rapporten.

De första resultaten kommer att publiceras under hösten 2016.

FAKTA Om testerna

VTI och Ramböll utför på uppdrag av de nordiska Trafikverken i Sverige, Danmark och Norge tester av vägtrafikeringsmaterial.

I Sverige utför man tester för Norge och Sverige. I Danmark utför man sina tester på egen hand då man har andra regler för bland annat dubbdäck. Trafikverket i Finland är inte med i projektet.

Bevaka ämnen i artikeln

Vägar och gator Säkerhet- och larmsystem
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Om testerna

VTI och Ramböll utför på uppdrag av de nordiska Trafikverken i Sverige, Danmark och Norge tester av vägtrafikeringsmaterial.

I Sverige utför man tester för Norge och Sverige. I Danmark utför man sina tester på egen hand då man har andra regler för bland annat dubbdäck. Trafikverket i Finland är inte med i projektet.