Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Vägledning till hållbar utveckling i översiktsplaneringen
Hållbarhet 6 nov 2015
kust, natur
I översiktsplanen redovisar kommunen hur mark- och vatten är tänkt att användas samt hur kommunen vill tillgodose allmänna intressen. Foto: Anders Wester
Boverket tagit fram vägledning för att ge stöd och inspiration till kommuner och länsstyrelser i arbetet med hållbar utveckling i översiktsplaneringen. Vägledningen ingår som en del i PBL Kunskapsbanken.
Enligt plan- och bygglagen, PBL, är målsättningen med den fysiska planeringen att sträva efter en hållbar samhällsutveckling genom hushållning med mark och vatten. I översiktsplanen, ÖP, ska kommunen formulera sina strategier för en långsiktigt hållbar utveckling. Det är också här som kommunen redogör för hur mark- och vatten är tänkt att användas samt hur kommunen vill tillgodose allmänna intressen. Av översiktsplanen framgår också hur kommunen samordnar sin planering med nationella och regiona

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

Bevaka ämnen i artikeln

Hållbarhet Samhällsplanering
Fackområden

Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter