Varan har lagts till i varukorgen
Vägledning till hållbar utveckling i översiktsplaneringen
Hållbarhet 6 nov 2015
kust, natur
I översiktsplanen redovisar kommunen hur mark- och vatten är tänkt att användas samt hur kommunen vill tillgodose allmänna intressen. Foto: Anders Wester
Boverket tagit fram vägledning för att ge stöd och inspiration till kommuner och länsstyrelser i arbetet med hållbar utveckling i översiktsplaneringen. Vägledningen ingår som en del i PBL Kunskapsbanken.
Enligt plan- och bygglagen, PBL, är målsättningen med den fysiska planeringen att sträva efter en hållbar samhällsutveckling genom hushållning med mark och vatten. I översiktsplanen, ÖP, ska kommunen formulera sina strategier för en långsiktigt hållbar utveckling. Det är också här som kommunen redogör för hur mark- och vatten är tänkt att användas samt hur kommunen vill tillgodose allmänna intressen. Av översiktsplanen framgår också hur kommunen samordnar sin planering med nationella och regiona

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.
Gäller endast dig som inte tidigare varit betalande prenumerant på Byggkoll. 

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Hållbarhet Samhällsplanering
Fackområden

Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter