Varan har lagts till i varukorgen

Separerar trafiken i stadskärnan

Vägar och gator 30 nov 2015
umeå, nygatan
I Umeå är 92,5 procent av gång-och cykelvägarna i huvudvägnätet är separerade från biltrafik. Foto: Micaela Nordberg
Umeå kommun har valt att separera gående, cyklister och bilister från varandra på vissa utvalda huvudstråk. Något som gett effekt i en minskning av antalet olyckor.

"Cykeln ska vara ett självklart val och tillsammans med gång- och kollektivtrafik vara normen i staden. Det ska helt enkelt vara lätt att färdas med cykel i Umeå". Dessa ord är inledningen i Umeå kommuns skrift "Cykelplanering i Umeå". En skrift där man kan ta del av Umeå kommuns arbete för en attraktiv och hållbar stad där cykeln spelar en viktig roll.

Trafiksäkerhet är en högt prioriterad fråga i kommunen

Trafiksäkerhet har sedan länge varit en högt prioriterad fråga för Umeå kommun. För att kunna arbeta mer systematiskt har man tagit fram ett trafiksäkerhetsprogram vid flera tillfällen, det senaste 2014.

Under 2009-2015 har en rad åtgärder utförts enligt Cykelprogrammet och idag är 92,5 procent av gång-och cykelvägarna i huvudvägnätet separerade från biltrafik. Något som redan gett resultat.

– Statistik visar att antalet allvarligt skadade i trafiken minskar, trots att staden växer, säger Marie Frostvinge trafikplaneringschef på kommunen.

Till åtgärderna hör bland annat att separera gång- och cykelvägen från gatan på Nygatan och Backenvägen.

– Vår ambition med Backenvägen var att ta ner gaturummet i storlek för att dämpa för bilisterna och möjliggöra säkra korsningspunkter. Antalet fordon på sträckan har blivit färre till antalet och vägen har blivit mer trafiksäker, säger Marie Frostvinge.

Separerat gång- och cykeltrafik

När det gäller Nygatan, som är en högtrafikerad cykelgata inne i Umeå, har man tagit en stor del av körbanan till förmån för cyklister och fotgängare.

Körbanan som har minskat från 8 till 3,5 meter har också blivit enkelriktad och cykelvägen som tidigare var i anslutning till körbanan är nu separerad och upp till 4 meter bred på vissa ställen. Även filen för fotgängare är generös.

Lockar med innovativ kampanj

Idag tar sig drygt 50 procent av Umeåborna fram till fots, med cykel eller kollektivtrafik. År 2022 vill kommunen att siffran ska vara 65 procent. Något som ska nås genom att fortsätta utbyggnaden av gång- och cykelnätet och genom hösten och vinterns externa kampanj "Kollvisionen", berättar Katarina Bergström, trafikplanerare på kommunen.

– Kollvisionen är en kampanj där ögonkontakt, hänsyn och samspel är våra ledord. Det handlar mycket om hur man beter sig i trafiken, att man måste se varandra och även miljön runt om trafiken, säger Katarina Bergström

För att fånga intresse och skapa diskussion har kommunen försökt göra kampanjen med glimten i ögat.

– Bland annat har vi filmat vårt före detta kommunalråd Lennart Holmlund i olika trafiksituationer och genom honom har vi lyckats sätta fokus på frågor som vi tidigare haft svårt att nå ut med, säger Katarina Bergström.

Bevaka ämnen i artikeln

Vägar och gator Tillgänglighet Samhällsplanering
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter