Varan har lagts till i varukorgen

Säker Vatten 2016:1 nu ute

saker-vatten-ny-huvudbild
Ökningen av vattenskador i kök ligger bakom ett nytt avsnitt i branschreglerna. Foto: Örjan Karlsson/Säker Vatten
Nu har Säker Vatten publicerat de nya branschreglerna Säker Vatteninstallation 2016:1, som börjar gälla vid årsskiftet.

För tio år sedan kom de första branschreglerna Säker Vatteninstallation. År 2011 reviderades reglerna och nu är det dags igen. De nya branschreglerna börjar att gälla vid årsskiftet men redan nu går de att ladda ner från Säker Vattens webbplats.

Nya krav på förläggning av tappkallvattenrör

Bland nyheterna finns ett avsnitt om kök som uppkommit på grund av den markanta ökningen av vattenskador i dessa utrymmen. Det finns även ett nytt avsnitt om byggtekniska förutsättningar, som ska tydliggöra gränserna mellan bygg och VVS samt förbättra samordningen.

En annan nyhet gäller nya krav på förläggning av tappkallvattenledningar, som är kopplade till Boverkets nya råd i BBR avsnitt 6:622.

– I de nya branschreglerna anger vi att tappkallvattenledningar ska utformas så att den beräknade temperaturen inte blir högre än 24 °C på 8 timmar. Det gäller i utrymmen där temperaturen kan bli högre än rumstemperaturen, till exempel i bjälklag, schakt eller tappvattenskåp, berättar Fredrik Runius.

Ny uppförandekod ska följas

Branschreglerna innehåller även en ny uppförandekod som de auktoriserade VVS-företagen förbinder sig att följa, där syftet är att säkerställa en hög kvalitet.

Läs mer om nyheterna i den tidigare publicerade artikeln " Säker Vatten uppdaterar sina branschregler" i länken nedan.

Fördjupningsmaterial

Säker Vatten
Nu går det att ladda ner de nya branschreglerna Säker Vatteninstallation 2016:1.
Bevaka ämnen i artikeln

Vatten och avlopp Värme Produktion Projektering Renoveringar
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial

Säker Vatten
Nu går det att ladda ner de nya branschreglerna Säker Vatteninstallation 2016:1.