Varan har lagts till i varukorgen
Så kan badhus byggas bättre
Vatten och avlopp 18 nov 2015
Badhus
Livslängden för många badhus i landet närmar sig femtio år och måste snart bytas ut eller renoveras. Foto: Anders Wester
Rapporten ”Aktiva Badhus” ger tips om vad det är viktigt att tänka på då ett badhus ska byggas. Energianvändning, vattenrening, ventilation och driftoptimering är några aspekter som gås igenom.

IVL Svenska Miljöinstitutet har sedan år 2011 drivit forskningsprojektet "Aktiva badhus". Syftet med projektet har varit att ta fram ett underlag som kan hjälpa anläggningsägare att bygga och sköta driften av ett badhus, på ett så miljö- och hälsomässigt samt ekonomiskt hållbart sätt som möjligt. Nu har projektet slutrapporterats.

Simuleringsmodell för driftoptimering

Rapporten behandlar både energianvändning, vattenrening, ventilation, innemiljö och städmetoder. En simuleringsmodell för badhus har också tagits fram inom projektet. Modellen kan användas dels för driftoptimering dels för att undersöka hur olika reningsmetoder, hallkonstruktioner, besöksbelastningar och ventilationsstrategier påverkar ett badhus ekonomi, energianvändning och kemi.

Möjligt med 70 procent energibesparing

Forskningsprojektet har omfattat en kartläggning av energianvändningen i Nacka simhall, Tibblebadet och Sundbybergs simhall, som lett till flera förslag på energieffektiviseringsåtgärder.

Resultatet visar att det är möjligt att effektivisera energianvändningen i badhus med 70 procent jämfört med dagens nivåer. Den största energibesparingen fås genom att återvinna värme ur ventilationsluften.

Hittade inget klorfritt alternativ

Idag använder de flesta badhus klor för att desinficera bassängvattnet. Användningen av klor är dock omdiskuterad då den bidrar till flera biprodukter med negativa hälsoeffekter. Ett delmål i projektet har därför varit att hitta ett klorfritt alternativ. Detta har man dock inte lyckats med. Idag finns det enligt rapporten, inte något tillräckligt utprövat alternativ till klor som är lika effektivt och säkert. Klordoseringen kan dock minskas om flera vattenreningstekniker kombineras.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Vatten och avlopp Ventilation Energi Underhåll Projektering
Fackområden

Anläggning Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial