Varan har lagts till i varukorgen
Föreskrifterna om transport av farligt gods har reviderats
Bestämmelser 5 nov 2015
järnvägstransport av farligt gods
RID-S innehåller regler för transport av farligt gods på järnväg. Foto: Michael Erhardsson
De svenska föreskrifterna om transport av farligt gods har uppdaterats. Ändringarna började gälla den 1 oktober 2015.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ger ut föreskrifter om transport av farligt gods, anpassade till svenska förhållanden. Dessa föreskrifter benämns ADR-S för transport av farligt gods på väg och i terräng och RID-S för transport av farligt gods på järnväg.

Det är FN som fortlöpande utvecklar och reviderar bestämmelserna i ADR och RID och MSB anpassar dem till svenska förhållanden. Vartannat år fattar FN beslut om större revideringar. Senast var till årsskiftet 2014/2015 och de nu aktuella svenska föreskrifterna som gäller från den 1 januari 2015 är ADR-S 2015 och RID-S 2015.

Mindre ändringar

Mellan dessa periodiskt återkommande och större revideringar kan FN publicera ändringar och rättelser som inte är lika omfångsrika. Detta har nu skett och Sverige måste genomföra dessa i nationell lagstiftning. Det har MSB gjort genom att ge ut ändringsföreskrifter till gällande lagstiftning. Samtidigt har man passat på att införa vissa rättelser som härrör från översättningsfel och liknande gjorda i samband med den senaste samt tidigare revideringar av regelverket

ADR-S 2015 är ändrad genom MSBFS 2015:10 och RID-S 2015 är ändrad genom MSBFS 2015:11.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Transportsystem
Fackområden

Anläggning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial