Varan har lagts till i varukorgen
Debatt

Renovera energismart – förbättra folkhälsan

Britta Permats 4 nov 2015
VD, Svensk Ventilation
Försämrad livskvalitet, negativa hälsoeffekter, onödiga sjukvårdskostnader och sämre skolresultat. Det är vad undermålig inomhusluft kan leda till. Men bot finns. Med rätt utformade ekonomiska incitament kan ventilationsbranschen bidra till att förbättra folkhälsan – och – erbjuda en radikal energieffektivisering.

Försämrad livskvalitet, negativa hälsoeffekter, onödiga sjukvårdskostnader och sämre skolresultat. Det är vad undermålig inomhusluft kan leda till. Men bot finns. Med rätt utformade ekonomiska incitament kan ventilationsbranschen bidra till att förbättra folkhälsan – och – erbjuda en radikal energieffektivisering.

Arbetet för att skapa bra inomhusluft går hand i hand med ett ansvarsfullt användande av jordens resurser och en minskad energianvändning. Ekvationen är inte alldeles enkel, men tack vare modern ventilationsteknik är det möjligt att i ett grepp höja luftkvaliteten inomhus och samtidigt energieffektivisera våra byggnader. Rätt utfört kan befintlig teknik bidra till en betydande energieffektivisering – och – ett bättre inomhusklimat.

I Boverkets Betsi-projekt, som genomfördes under 2007 och 2008, framgår att fyra av fem svenska småhus inte klarar det uppsatta riktvärdet för luftomsättning. Bland flerbostadshusen faller hälften av de undersökta objekten under gränsen för tillfredsställande luftomsättning. Det är illa.

I ett flertal studier, varav Värmlandsstudien är den mest kända, framgår dessutom att risken för att barn drabbas av astma och allergi ökar i hus som har för låg luftomsättning per timme. Boven bakom de dåliga siffrorna stavas energikris.

Under 70-talets oljekris ersattes bland annat oljepannor med elpannor, vilka idag byts ut till värmepumpar eller fjärrvärmesystem. Detta är bra. Problemet är att det gamla ventilationssystemet – det med självdrag – förstörts under energikrisens jakt på kilowattimmar och allt tätare hus.

Det finns välfungerande renoveringslösningar med värmeåtervinnande ventilationsteknik. Lösningar som ger ett förbättrat inomhusklimat och samtidigt skapar energivinster. Tyvärr saknas incitament som säkerställer att dessa lösningar väljs vid renovering av fastigheter.

Tiden är inne för beslutsfattare att inse att lågt hängande frukter för att dramatiskt förbättra inomhusmiljön finns på armlängds avstånd. För att komma vidare krävs stimulans som gör det lönsamt att investera i energieffektiviserande och hälsofrämjande åtgärder. Insatser som i förlängningen kommer att resultera i skolor som erbjuder goda förutsättningarna för inlärning, kontor där människor orkar vara produktiva och bostäder där människor inte blir sjuka. Om detta är vad Sverige vill krävs politiskt ledarskap som visar vägen framåt. Då kommer vi 2050 att ha förverkligat vårt mål om ett energieffektivt och hälsosamt inomhusklimat. 

OM Britta Permats

Britta Permats, vd Svensk ventilation. Arbetar med att lyfta fram inomhusluftens betydelse för hälsosamma och energieffektiva byggnader. Det görs bl.a. i Almedalen, på vår roadshow ”Andas lätt och räkna rätt” och som föreläsare på olika seminarier. Jag är även ansvarig för marknads-, arbetsmiljö- och utbildningsfrågor.

Är utbildad VVS ingenjör och har studerat på GIH till lärare i idrott & hälsa och matematik. Jag har arbetat som VVS projektör, lärare, teknik- och servicechef på Viessmann för den svenska och finländska marknaden, arbetsmiljöinspektör med sakområdesansvar för ventilation på Arbetsmiljöverket samt som teknikinformatör/marknadsförare och affärsutvecklare på Fläkt Woods AB.

Det som lockar mig: Ventilationsbranschen är på många sätt en framtidsbransch och det triggar mig att med luften som arbetsområde få vara med och göra skillnad för stor som liten. 

Bevaka ämnen i artikeln

Renoveringar Ventilation Lokaler
Fackområden

Förvaltning VVS Renovering
Fler debattartiklar

Fler nyheter

OM Britta Permats

Britta Permats, vd Svensk ventilation. Arbetar med att lyfta fram inomhusluftens betydelse för hälsosamma och energieffektiva byggnader. Det görs bl.a. i Almedalen, på vår roadshow ”Andas lätt och räkna rätt” och som föreläsare på olika seminarier. Jag är även ansvarig för marknads-, arbetsmiljö- och utbildningsfrågor.

Är utbildad VVS ingenjör och har studerat på GIH till lärare i idrott & hälsa och matematik. Jag har arbetat som VVS projektör, lärare, teknik- och servicechef på Viessmann för den svenska och finländska marknaden, arbetsmiljöinspektör med sakområdesansvar för ventilation på Arbetsmiljöverket samt som teknikinformatör/marknadsförare och affärsutvecklare på Fläkt Woods AB.

Det som lockar mig: Ventilationsbranschen är på många sätt en framtidsbransch och det triggar mig att med luften som arbetsområde få vara med och göra skillnad för stor som liten.