Varan har lagts till i varukorgen

Naturgrus kan ersättas visar studie

Utemiljö 2 nov 2015
lekplats, naturgrus
En ny rapport visar att naturgrus som bland annat används på lekplatser kan ersättas med krossat bergmaterial. Foto: Michael Erhardsson
Naturgrus som bland annat används som sand till lekplatser, i betong och som reningsfilter går att ersätta med bergkross. Det visar en studie utförd av Vinnova.

Idag används naturgruset främst till användningsområden där det är svårt att ersätta, i till exempel betong, bruk och puts, reningsfilter, golfsand och som sand till lekplatser. Att skapa ersättningsmaterial för dessa områden är en stor teknisk utmaning. Detta på grund av att de små kornens funktion i de olika produkterna är mer komplex samt att det finns kunskapsluckor om kravställningen på sandmaterialet samt att erforderlig produktionsteknik inte är speciellt känd eller utredd.

Det enda ersättningsmaterial som finns i så stor mängd att det kan betraktas som ett långsiktigt hållbart alternativ är krossat bergmaterial.

Naturgruset går att ersätta

Vinnova, Chalmers tekniska högskola och föreningen Mineralteknisk Forskning, MinFo, har i ett projekt undersökt om det är möjligt att ersätta naturgruset med krossballast inom ovanstående användningsområden.

Resultaten som publicerats i rapporten "Uthållig produktion av finkorniga produkter av bergmaterial" visar att när det gäller betongtillverkning så går det att ersätta naturgruset i betong med krossballast. Undantag kan vara några få bergtäkter med mycket hög andel glimmer.

För att kunna ersätta naturgruset behöver man investera i VSI-kross (Vertical Shaft Impact) samt en vindsikt och för betongfabrikerna krävs viss ombyggnation.

För övriga användningsområden har projektet visat att det finns stor potential att kunna utveckla säljbara maskinsandsprodukter också av dessa material. Dock krävs det bättre siktningsmöjligheter i täkterna, men allt tyder på att det är möjligt med rätt teknik.

VSI i kombination med siktning

I projektet har man haft hypotesen att VSI-krossning i kombination med vindsiktning kan vara en lösning för att lyckas skapa bra ersättningsmaterial till naturgrus. En krossanläggning har därför konstruerats med dessa två tekniker som huvudkomponenter. För att göra det möjligt att analysera många olika bergmaterial så har anläggningen stått uppställd på 12 olika platser runt om i landet.  

21 olika bergtäkter har deltagit i turnén och totalt har 27 olika bergmaterial krossats i anläggningen.

FAKTA Naturgrus

Historiskt sett har naturgrus varit ett av Sveriges allra viktigaste råmaterial för samhällsbyggnation. Landets infrastruktur; byggnader, broar och vägar, är till stor del byggda med naturgrus eller av material baserade på naturgrus. Ett delmål i Sveriges miljömål är att minska användningen av naturgrus och materialet ska endast användas när inget annat alternativt ersättningsmaterial finns.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Utemiljö Miljö Samhällsplanering
Fackområden

Anläggning Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Naturgrus

Historiskt sett har naturgrus varit ett av Sveriges allra viktigaste råmaterial för samhällsbyggnation. Landets infrastruktur; byggnader, broar och vägar, är till stor del byggda med naturgrus eller av material baserade på naturgrus. Ett delmål i Sveriges miljömål är att minska användningen av naturgrus och materialet ska endast användas när inget annat alternativt ersättningsmaterial finns.

Fördjupningsmaterial