Varan har lagts till i varukorgen
Arkitekturpriser 2015

Kasper Salin och övriga arkitekturpriser 2015

Arkitektur 23 nov 2015
Nya arkitekturskolan på KTH
Fasadens mörkröda corténstål ska associera till de äldre husens röda fasadtegel. Foto: Åke E:son Lindman
Nya arkitekturskolan på KTH utsågs till vinnare av det prestigefyllda Kasper Salin-priset år 2015.

Vid årets arkitekturgala delades, förutom Kasper Salin-priset, priser ut till bland annat landskapsarkitekter och kritiker. Planpriset och Bostadspriset alternerar och i år var det Bostadsprisets tur. Guldstolen går vartannat år till en inredning och vart annatår till en produkt och i år var det dags för pris till en produkt. Nytt för i år var Villapriset.

Tidskriften Arkitektur delade för andra gången ut Ung Svensk Arkitektur, som är pris till arkitekter under 40 år.

Vid galan delades även Trafikverkets arkitekturpris ut. Det delas ut vart annat år av Trafikverket men det är Sveriges Arkitekter som administrerar priset.

Kasper Salin

Den nya arkitekturskolan på Campus KTH är ett ovalt fyravåningshus med en total yta på 8 800 kvadratmeter. De svängda fasaderna återspeglas i planlösningens otraditionella böljande korridorer och rumsindelning.

Fasaden består av glas och mörkrött corténstål, vilket kan ses som en omtolkning av de äldre husens röda tegelarkitektur som blivit KTH:s signum.

Arkitekturskolan är även nominerad till Årets bygge 2016.

Juryns motivering löd: Arkitekturskolan läggs till staden som ett nytt lager och tidsuttryck så att helheten blir bättre och en kulturhistoriskt intressant miljö höjs. Kasper Salin-priset 2015 går till en kompromisslöst samtida byggnad. Den tar utgångspunkt i sin omgivning och relaterar till den, tydlig i sin egen karaktär som tillskott bland kulturbyggnader.

Akademiska hus har varit byggherre. Arkitekten bakom den vinnande byggnaden är Tham & Videgård Arkitekter, genom Bolle Tham och Martin Videgård.

Villapriset

Tham & Videgård Arkitekter, genom Bolle Tham och Martin Videgård, knep även det nyinrättade Villapriset med sin skapelse Creek House, en villa som är bygg över en bäck.

Juryns motivering löd: Creek House får 2015 års Villapris för sitt målmedvetna anslag uppföljt av en solid arkitektonisk process och ett resolut genomförande till skulptural helhetsupplevelse.

Bostadspriset

2015 års vinnare av Bostadspriset blev O’hoj, Malmö. Huset som ligger i den nya stadsdelen Västra Hamnen innehåller tio bostäder, utformade som radhus, staplade på varandra. De har planerats i nära samarbete med framtida boende.

Byggherre är Hauschild + Siegel och Arkitekter har varit Hauschild + Siegel genom Cord Siegel och Axel Hauschild.

Juryns motivering: O’hoj i västra hamnen i Malmö får Bostadspriset 2015 för ett klimatsmart, grönt och socialt hållbart tillskott i stadsbilden. En dynamisk samverkan med brukarna resulterar i ett befriande bostadshus i sitt sammanhang. Stora rumsliga kvaliteter inom bostaden nås genom ett intrikat arbete med volym och enkla material. Ohoj inspirerar och finner nya vägar för bostadsbyggande idag.

Kritikerpriset

Kulturredaktionen på Västerbottens-Kuriren utsågs till 2015 års vinnare av Kritikerpriset ”för en ambitiös bevakning av Kulturhuvudstadsåret 2014 och av stadsplanering och arkitektur och inte minst invigningen av byggnadskomplexet Väven”.

Bolle Tham och Martin Videgård
Bolle Tham och Martin Videgård, Tham & Videgård Arkitekter, vann både Kasper Salin 2015 och Villapriset 2015. Foto: Jonas Eriksson
Bevaka ämnen i artikeln

Arkitektur Bostäder Lokaler
Fackområden

Anläggning Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Bolle Tham och Martin Videgård
Bolle Tham och Martin Videgård, Tham & Videgård Arkitekter, vann både Kasper Salin 2015 och Villapriset 2015. Foto: Jonas Eriksson