Varan har lagts till i varukorgen
Eurokoder har gjort det dyrare att bygga
Bestämmelser 18 nov 2015
armering av bjälklag
Eurokoderna har medfört att mängden armering måste ökas kraftigt jämfört med de krav som fanns tidigare. Foto: Ulf Söderlund
Införandet av eurokoder i Sverige har inneburit att byggkostnaderna har ökat utan att det tillkommit något mervärde. Det framgår av en utvärdering finansierad av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF.
Den 2 maj 2011 infördes krav på att byggnader i Sverige skulle dimensioneras med eurokoder och EKS, Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av de europeiska konstruktionsstandarderna. När nu eurokoderna och EKS tillämpats i några år har branschorganisationen Sveriges Byggindustrier blivit uppmärksammade av medlemsföretag på att det nya systemet för dimensionering har fördyrat byggproduktionen utan att ge något nämnvärt mervärde. Sveriges Byggindustrier initierade därför en undersö

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Konstruktion
Fackområden

Anläggning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter