Varan har lagts till i varukorgen
Bergvärmepumparna håller måttet
Värme 5 nov 2015
bergvarme-huvudbildjpg
Deltagarna i fältmätningen anser att bergvärmepumpen är ett billigt, bekvämt och underhållsfritt uppvärmningssystem. Foto: Bergvärme i Sollefteå AB
Ett fälttest av äldre bergvärmepumpar visar att de klarar att leverera ungefär samma effekt som när de var nya. Samtliga 20 hushåll som deltog i testet var nöjda med sina bergvärmepumpar.

Energimyndigheten har under två år genomfört ett fälttest av bergvärmepumpar som är sju till 14 år gamla. Mätningarna genomfördes mellan maj 2012-juni 2014. De första resultaten redovisades redan efter det första året, se artikeln "Bergvärme testas i verkligheten" nedan. Nu har Energimyndigheten redovisat slutresultatet av fältmätningarna.

– Mätningarna i testet visar bland annat att rätt dimensionering är viktigt och att de äldre bergvärmepumparna klarar att leverera ungefär samma effekt som när de var nya, säger Martijn Jansen på Energimyndighetens Testlab, i ett pressmeddelande.

Stora skillnader i årsvärmefaktor

Testet visar att den genomsnittliga årsvärmefaktorn för bergvärmepumparna blev 2,7 under det första teståret och 2,9 det andra året, vilket främst beror på att vintern var mildare det andra året.

Skillnaderna i årsvärmefaktorn var stora mellan bergvärmepumpsanläggningarna. Under det första teståret var årsvärmefaktorn som lägst 1,9 och som högst 3,4. Detta beror främst på hur väl anpassad värmepumpen är till husets värmesystem och på själva installationen, men varmvattenanvändningen spelar också in.

Tillsatselen var liten

I testet har Energimyndigheten undersökt tillsatselen, den el som går på när värmepumpen inte klarar att värma hela huset och allt varmvatten som används.

– Det är naturligt att tillsatsvärmen går på riktigt kalla dagar. Men en hög eller ökad användning av tillsatsel kan vara en signal om att något behöver åtgärdas som bergvärmepumpen använder, säger Martijn Jansen.

Testet visar att de flesta har en låg användning av tillsatsel. 14 av hushållen använde mindre än 200 kilowattimmar tillsatssel per år. Det är lite, men det kan förklaras av att mätningen utfördes under en mild vinter och ovanligt varm sommar.

Beteendet spelar roll

Mätningarna visar även att beteendet, våra vanor, spelar roll. Hur ofta och hur länge vi duschar har exempelvis större betydelse för varmvattenanvändningen än hur många som bor i huset.

FAKTA Tips till husägare

Energimyndigheten ger många tips till husägare med bergvärmepump, på sin webbplats. Några exempel är:

 • Följ upp din energianvändning så att du upptäcker förändringar.
 • Teckna ett serviceavtal för regelbundet underhåll.
 • Ta hjälp av energimärkningen, då du köper nytt.
 • Anlita en certifierad installatör.
 • Se till att du får en personlig kalkyl.
 • Kontakta energi- och klimatrådgivaren i din kommun, de kan ge opartiska och kostnadsfria råd.
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Värme Underhåll Forskning
Fackområden

Förvaltning VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Tips till husägare

Energimyndigheten ger många tips till husägare med bergvärmepump, på sin webbplats. Några exempel är:

 • Följ upp din energianvändning så att du upptäcker förändringar.
 • Teckna ett serviceavtal för regelbundet underhåll.
 • Ta hjälp av energimärkningen, då du köper nytt.
 • Anlita en certifierad installatör.
 • Se till att du får en personlig kalkyl.
 • Kontakta energi- och klimatrådgivaren i din kommun, de kan ge opartiska och kostnadsfria råd.
Fördjupningsmaterial