Varan har lagts till i varukorgen

Vår nya webbtjänst - ett personanpassat verktyg

26 mar 2015
I nya Omvärldsbevakning Webbtjänst har vi samlat vår digitala närvaro på ett ställe – du får både TV och webb i samma tjänst.
– Genom ett omfattande utvecklingsarbete och en ytterligare förstärkt redaktion blir Omvärldsbevakning webbtjänst nu ett verktyg för personlig kunskapsutveckling.
Andreas Nyström, Produkt- och utvecklingsansvarig.

Det berättar Andreas Nyström, produkt- och utvecklingsansvarig för Omvärldsbevakning från Svensk Byggtjänst. Tillsammans med Omvärldsbevaknings chefredaktör, Charlotte Steen, har han har lett det omfattande utvecklingsarbetet som resulterat i den nya versionen av Omvärldsbevakning webbtjänst.

– Tjänsten kommer även fortsättningsvis att rikta sig till proffs inom samhällsbyggnad och främst fokusera på utvecklingen inom teknik och regelverk. Men med utökade redaktionella resurser kommer innehållet både att breddas och fördjupas. Dessutom kan alla användare nu personanpassa tjänsten, berättar Andreas Nyström.

”Unik kunskapsredaktion”

– Vår kunskapsredaktion är unik inom samhällsbyggand – här arbetar nu nio journalister med specialistkunskap inom de fem områdena vi bevakar: Husbyggnad, Anläggning, VVS, El & Tele samt Förvaltning. De arbetar dagligen med att göra research, intervjuer och analys för att skriva väl genomarbetade artiklar som ger våra kunder den kunskap de behöver, säger Charlotte Steen.

–Bland de förstärkningar som under senare tid tillkommit på vår redaktion finns bland andra TV-journalisten Mattias Elander Forsgren, som rekryterats från SVT, och erfarna skribenten Anna-Klara Fresk Aspegren som nu är vår speciella redaktör inom renoveringsfrågor.

Till Omvärldsbevakningen finns även ett redaktionsråd knutet med tio externa ledande branschföreträdare som tillsammans täcker in de olika fackområdena som bevakas.

Personanpassning, krönikor och expertsvar

Nya Omvärldsbevakning webbtjänst ska fungera som ett verktyg för personlig kunskapsutveckling. Förutom Omvärldsbevakningens indelning i de fem områdena, införs dessutom 35 olika ämneskategorier i den nya versionen.

– Användare kan abonnera antingen på ett eller samtliga fem områden. Sedan kan man lägga till de ämneskategorier man vill ha i sina personliga inställningar. Ämnena går att ändra varje dag eller när man vill, för att få den kunskapsförsörjning man behöver för tillfället, förklarar Anderas Nyström.

Exempel på kategorier är Arbetsmiljö, Bestämmelser, Energi, Teknik och innovation, Tillgänglighet och Renovering.

För varje område kommer det att finnas särskilda experter som bidrar med analyser i inslagen och som alla användare också kan ställa frågor till. Dessutom bidrar väl etablerade branschpersoner löpande med sina synpunkter och erfarenheter i aktuella frågor genom debattinlägg.

Webb-TV integrerad del i tjänsten

En viktig nyhet är att webb-TV nu blir en integrerad del i tjänsten. 

Charlotte Steen, Chefredaktör.

– Tidigare var webb-TV en egen tjänst inom Omvärldsbevakning från Svensk Byggtjänst. Men nu kommer webb-TV att användas i de inslag där det passar och ingå i webbtjänstens flöde av information och kunskap, säger Charlotte Steen.

Personligt flöde och utskick

All den personanpassade informationen och kunskapen samlas och sparas i ett eget flöde hos användaren, parallellt med det som finns på tjänstens startsida. Användaren får också ett e-postutskick med nyheter utifrån den personliga inställning man gjort.

– Med nya Omvärldsbevakning webbtjänst erbjuder vi ett dagligt flöde av aktuellt material från Sveriges bästa specialistredaktion inom samhällsbyggnad. Och det i ett pålitligt och effektivt system för kunskapsutveckling som verkligen hjälper samhällsbyggnadsproffs i vardagen, summerar Andreas Nyström.

Ditt första intryck
Vad är ditt första intryck av vår nya webbtjänst?
Inbjudande
64%
Användarvänlig
29%
Svårnavigerad
5%
Ointressant
0%
Tack för ditt svar!
17 personer har nu deltagit i undersökningen.
FAKTA Om redaktionen

Redaktionen för Omvärldsbevakning består av följande medarbetare:

 • Charlotte Steen, chefredaktör och ansvarig utgivare
 • Andreas Nyström, produkt- och utvecklingsansvarig
 • Anna Hedenrud, redaktör El & Tele
 • Anna-Klara Fresk Aspegren, redaktör Renovering
 • Kristina Lindström, redaktör Förvaltning
 • Louise Rosén, redaktör VVS
 • Manfred Otterheim, redaktör El & Tele, VVS
 • Mattias Élander Forsgren, redaktör Hus & Förvaltning
 • Micaela Nordberg, redaktör Anläggning
 • Ulf Söderlund, redaktör Hus

Krönikörer i Omvärldsbevakning webbtjänst

 • Entreprenadjuridik Olof Johnson, chefsjurist Sveriges Byggindustrier
 • Energi & Miljö Roland Jonsson, Energichef HSB
 • Byggmaterial Monica Björk, VD Byggmaterialindustrierna
 • Förvaltning Per Forsling, Utvecklingschef Fastighetsägarna
 • Elteknik Max Reiman, expert elteknik Elarkitektur
Bevaka ämnen i artikeln

Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Fler nyheter

FAKTA Om redaktionen

Redaktionen för Omvärldsbevakning består av följande medarbetare:

 • Charlotte Steen, chefredaktör och ansvarig utgivare
 • Andreas Nyström, produkt- och utvecklingsansvarig
 • Anna Hedenrud, redaktör El & Tele
 • Anna-Klara Fresk Aspegren, redaktör Renovering
 • Kristina Lindström, redaktör Förvaltning
 • Louise Rosén, redaktör VVS
 • Manfred Otterheim, redaktör El & Tele, VVS
 • Mattias Élander Forsgren, redaktör Hus & Förvaltning
 • Micaela Nordberg, redaktör Anläggning
 • Ulf Söderlund, redaktör Hus

Krönikörer i Omvärldsbevakning webbtjänst

 • Entreprenadjuridik Olof Johnson, chefsjurist Sveriges Byggindustrier
 • Energi & Miljö Roland Jonsson, Energichef HSB
 • Byggmaterial Monica Björk, VD Byggmaterialindustrierna
 • Förvaltning Per Forsling, Utvecklingschef Fastighetsägarna
 • Elteknik Max Reiman, expert elteknik Elarkitektur